• Výzkum a vývoj

 • Požadavky dnešní ekonomiky jsou hnací silou globalizace podnikání, kdy se otevírají nové příležitosti, stejně jako nové výzvy, v souvislosti s geografickým rozmístěním výzkumných institucí a vývojových pracovišť. Tyto výzvy a nové úkoly je třeba navíc řešit s prosazením stále přísnějšího regulatorního prostředí. Čas věnovaný propočtům a rozdělování nákladů lze lépe zhodnotit zajištěním nových finančních zdrojů. Organizace zabývající se výzkumem a vývojem v komerční i nekomerční sféře zavádějí inovační systémy, které jim pomáhají racionálně rozložit zdroje, zrychlit procesy a zvyšovat celkovou efektivitu.

  Epicor® for Service Enterprises vytváří spolehlivou základnu úspěchu poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět hlavních procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí pro činnost výzkumných a vývojových organizací: správa prostředků pro projekty, efektivní výběr a rozložení profesních zdrojů, řízení realizace projektu, usnadnění finančních operací, pružné řízení shody s předpisy, analytické sledování výkonu.

  Organizace, která zvolí řešení Epicor for Service Enterprises, si zajistí vyšší efektivitu všech činností, přehledné řízení projektů, racionální využití zdrojů a transparentní prostředí k realizaci nových iniciativ, které předávají nové hodnoty.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Propojení všech zúčastněných stran, včetně externích pracovníků a nezávislých osob, v pracovních iniciativách;
  • Ucelená struktura řízení pro finanční prostředky, pravidla účtování, která podporují správu jednotlivých či paralelních fondů pro různé programy, plná funkcionalita pro výpočty a rozdělování nákladů v prostředí neziskových i komerčních organizací;
  • Maximální výkon a nasazení zdrojů v konkrétních podmínkách díky transparentnímu pohledu na současné i budoucí profesní požadavky;
  • Odstranění nadbytečných administrativních procesů a následných nákladů vede k vyšším ukazatelům efektivity a k vyšší bilanci hodin z hlediska produktivity;
  • Vyšší agilita systému pro činnost organizace je docílena uceleným řízením podnikových procesů a sladěním s procesy workflow.

  Vaše organizace možná stojí na slibném startu svého působení, nebo nabízí odkup kmenových akcií, nebo je osvědčeným hráčem na trhu, ale je jisté, že rozhodne-li se pro řešení Epicor for Service Enterprises, bude mít vždy silnou technologickou podporu a výkonné nástroje pro strategický růst, zvyšování efektivity a docílení svých vizí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »