• Profesionální služby

  • Organizace v celém světě operující v oblasti poskytování profesionálních služeb rostoucí měrou spoléhají na Epicor® Software, na ucelené řešení, které podporuje požadavky v daném oboru působnosti zaměřeném na realizaci zakázek. Bez ohledu na označení – automatizace profesionálních služeb, automatizace služeb v rámci podnikového řešení, ERP pro služby, nebo řízení či evidence projektů, vývoj řešení Epicor for Service Enterprises byl od základu směrován tak, aby vyhověl specifickým požadavkům profesionálních servisních organizací a poskytl spolehlivou oporu v řízení projektů pro klienty a v řízení profesních a materiálových zdrojů potřebných pro tyto projekty – zejména v zajištění odborného personálu a vybavení.

    Náš tým Epicor poskytuje platformu pro rozvoj úspěšné činnosti organizace – poskytovatele profesionálních služeb – v podmínkách současného trhu, proto dodáváme ucelené a ve všech úrovních propojené řešení, které podporuje pět typických klíčových procesů v oblasti služeb: získání zakázky, efektivní rozložení profesních zdrojů, řízení realizace a dodávky, usnadnění a zpřehlednění finančních operací a analytické sledování pracovního výkonu. Na této silné základně vyvíjíme naše řešení s maximálním zapojením výhod a vysoké přizpůsobitelnosti architektury SOA v kombinaci s řídící vrstvou pro podnikové procesy, kde hlavním cílem je poskytnout výkonnou podporu specifickým oborovým požadavkům:

    Vaše firma se může nacházet na slibném startu svého působení, nebo nabízet odkup kmenových akcií, nebo být momentálně vedoucím hráčem na trhu, rozhodne-li se pro řešení Epicor for Service Enterprises, bude mít vždy silnou technologickou podporu a výkonné nástroje pro strategický růst, zvyšování efektivity a docílení svých podnikatelských vizí.

  • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

    Pohovořte si s odborníkem »