• Neziskové organizace

 • Neziskové organizace působí na velmi komplikovaném poli. Musí neustále šetrně nakládat se svými zdroji a přitom jsou vystaveny tlaku na minimalizaci režie a současné zachování vysoké kvality služeb. To s sebou nese velmi přísné a často tíživé nároky na účetnictví, výkaznictví a administrativu.

  Informační systémy přizpůsobené potřebám neziskových organizací musí být snadno, rychle a levně implementovatelné, uživatelsky jednoduché a přímočaré a přispívat k efektivitě činností a snižování nákladů. Finanční systémy musí být flexibilní, musí umět automatizovat alokaci zdrojů i účetnictví, řešit komplexní nároky, zefektivnit a zkonsolidovat proces rozpočtování a navíc zajistit detailní výkaznictví nastavené dle požadavků konkrétní organizace.

  Aby mohly plnit své cíle a přežít i v budoucnu, musí neziskové organizace k těmto problémům přistupovat podobně jako organizace ziskové. Díky svému zázemí a zkušenostem poskytuje společnost Epicor® neziskovým organizacím intuitivně ovládané a ucelené softwarové řešení. Zavedením řešení můžete usnadnit a centrálně řídit v podstatě každý aspekt činnosti vaší neziskové organizace: od evidence přispěvatelů až po finance a účetnictví, řízení výkonnosti a další činnosti – a to vše v rámci jediného systému.

  Pro řízení nákladů nabízí Epicor jedinečné řešení, které zaznamenává závazky z různých zdrojů a sleduje plnění na základě schválených rozpočtů. Příjemci peněz i ti, kteří přidělení schvalují, tak mají v průběhu rozhodování jasný přehled o finančních tocích. Takováto úroveň transparence je nezbytná, nemá-li být rozpočet překročen.

  Řešení Epicor pro neziskové organizace zahrnuje pět klíčových procesů

  • Fundraising
  • Evidenci přispěvatelů, potenciálních dárců a dobrovolníků
  • Přesná účetní evidence a efektivní správa finančních operací
  • Účinné získávání zdrojů a jejich účelné vynakládání
  • Analytické a revizní operace

  Uvedené procesy představují ucelené, plně integrované řešení, které pro organizaci zajišťuje maximální efektivitu a komunikaci. V Epicoru víme, že zmíněných pět procesů hraje rozhodující roli, a umíme je automatizovat a optimalizovat pro naše zákazníky. Díky tomu jsme největším poskytovatelem finančních softwarových řešení pro neziskové organizace.

  Poskytnutím výkonných podnikových systémů vyvinutých speciálně pro neziskový sektor a jejich odbornou implementací již společnost Epicor pomohla mnoha neziskovým organizacím. Řešení Epicor for Non-Profit Organizations, včetně integrace nejvýše oceněných aplikací, představuje výkonný a flexibilní podnikový systém, který vaší organizaci přináší velkou výhodu v možnosti rychle reagovat na aktuální situaci, usnadnit a sladit podnikové procesy a dosáhnout maximálního zhodnocení investice. Díky řešení Epicor proudí finanční zdroje neziskových organizací tam, kde jich je nejvíce zapotřebí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »