• Marketing, reklama a komunikace

 • Agentury působící v oblasti marketingových služeb, PR, reklamy a brandingu dodávají svým klientům strategickou vizi pro inovaci, prosazení a trvalý růst obchodního úspěchu, proto potřebují spolehlivé řešení, které podporuje efektivitu služeb a docílení vysoké úrovně zisku. Marketingové, reklamní a komunikační agentury (MAC) v dnešní době potřebují řešit otázky řízení distribuovaných zdrojů, řízení nákladů a růstu výnosů v prostředí rychle se konsolidujícího trhu a současně při rostoucích nárocích na klientské vazby a jejich rozvoj na základě řízení znalostí. Tyto výzvy lze řešit pomocí důsledně prosazované, ucelené regulatorní podpory. To znamená stále vyšší spolehlivost poskytované technologie pro úspěšné a rychlé fungování agentury v nové, agilní formě.

  Epicor® for Service Enterprises vytváří spolehlivou základnu úspěchu poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět klíčových procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí pro činnost marketingových, reklamních a komunkačních agentur: získávání zakázek, efektivní výběr a rozložení profesních zdrojů, řízení realizace projektu, usnadnění finančních operací, pružné řízení shody s předpisy, analytické sledování výkonu.

  S řešením Epicor for Service Enterprises můžete očekávat viditelnou efektivitu a zlepšenou kontrolu činností, sledování agenturních poplatků a zakázek, optimální využití materiálových a profesních zdrojů, zvýšenou spokojenost klientů a lepší nabídky ke spolupráci.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Propojení všech zúčastněných stran, včetně externích pracovníků a nezávislých osob, v pracovních iniciativách pro klienta;
  • Výkonné nástroje k plnění nových cílů a rozvoj portfolia činností pro klienty (Account management) se sjednoceným pohledem na všechna hlediska péče o klienta;
  • Přehledné zpracování obchodních příležitostí a rozpočtů dle pracovních scénářů, sledování probíhajících operací a výnosů, ratingové karty vypočtené dle klientů, činností, nebo kódu práce;
  • Plně integrované prostředí pomáhá maximálně zhodnotit účtovatelné hodiny práce, omezovat ztráty či neefektivní operace a udržovat rostoucí výnosy a zisk;
  • Odstranění nadbytečných administrativních procesů a následných nákladů vede k vyšším ukazatelům efektivity a k vyšší bilanci hodin z hlediska produktivity;
  • Vyšší agilita systému pro činnost firmy je docílena uceleným řízením podnikových procesů a sladěním s procesy workflow.

  Vaše agentura může být na slibném startu svého působení, nebo nabízet odkup kmenových akcií, nebo je momentálně vedoucím hráčem na trhu, rozhodne-li se pro řešení Epicor for Service Enterprises, bude mít vždy silnou technologickou podporu a výkonné nástroje pro strategický růst, zvyšování efektivity a docílení svých podnikatelských vizí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »