• Organizační poradenství

 • Firmy poskytující profesionální služby v oblasti organizačního poradenství (PSO) v dnešní době potřebují řešit otázky spojené s řízením nákladů a vývoje tržeb v prostředí rychle se konsolidujícího trhu, a to současně se stále náročnějšími požadavky v oblasti péče o klienty založené na řízení znalostí. Tyto výzvy lze řešit pomocí důsledně prosazované, ucelené regulatorní podpory. To znamená rostoucí nároky na vysokou spolehlivost poskytované technologie pro úspěšné fungování servisní organizace, která je zisková a pracuje pružně.

  Epicor® for Service Enterprises vytváří spolehlivou základnu úspěchu poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět hlavních procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí pro činnost poradenských firem: získávání zakázek, efektivní rozložení profesních zdrojů, řízení realizace projektu, usnadnění finančních operací, pružné řízení shody s předpisy, analytické sledování výkonu.

  S řešením Epicor for Service Enterprises můžete očekávat řadu zlepšení v oblastech fakturace a tržeb, správy smluv, cashflow a ve výsledku také zvyšování spokojenosti klientů, ucelený přehled o všech aktivitách a vyšší zisk.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Předem konfigurovaná podpora pro nejlépe osvědčené postupy na základě více než 20-tileté praxe společnosti Epicor v oblasti řešení pro poradenství;
  • Nástroj Revenue Recognition pro zjišťování výnosů, nástroje pro audity a rozbory pomáhají dodržovat shodu se standardy Sarbanes-Oxley a směrnicemi SEC a FASB;
  • Plně integrované řešení end-to-end pomáhá maximálně zhodnotit účtovatelné hodiny práce, omezovat ztráty či neefektivní operace a udržovat rostoucí výnosy a zisk;
  • Odstranění nadbytečných administrativních procesů a následných nákladů vede k vyšším ukazatelům efektivity a k vyšší bilanci hodin z hlediska produktivity;
  • Vyšší agilita systému pro činnost firmy je docílena uceleným řízením podnikových procesů a sladěním s procesy workflow.

  Rozhodne-li se vaše firma pro řešení Epicor for Service Enterprises, může se spolehnout na vyšší efektivitu všech činností, dokonalejší řízení a využití zdrojů, zvýšenou spokojenost klientů a na přehledné prostředí řízení.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »