• Finanční služby

 • Proměnlivé prostředí legislativy, neustále rostoucí nabídka produktů a služeb a sílící konkurence – to jsou faktory, které posouvají finanční služby mezi nejvíce dynamické obory. Více než kdy dříve máte v podmínkách dnešního trhu možnosti k růstu, udržování nákladové efektivity a pružné reakce na změny: tyto schopnosti jsou přímo vázány na flexibilní, rozšiřitelné informační systémy pro řízení podnikových procesů. Řízení růstu firmy je kritickým bodem, například dvojnásobné zvýšení výnosů z poskytování finančních služeb znamená exponenciální růst objemu podnikových dat. Integrace s dalšími systémy je hlavním předpokladem k zajištění hladkého průběhu operací a přístupu k informacím "hned při ruce". Náš tým v Epicor® pomohl řadě institucí a společností se specializací na úvěrové bankovnictví, bankovní služby, investiční poradenství, pojišťovnictví, jednatelství, vlastnické právo a další oblasti finančních služeb, vyhovět nárokům dnešního dynamicky rostoucího a silně konkurenčního prostředí.

  Řešení Epicor for Financial Services zahrnuje tyto klíčové procesy:

  • Komunikační propojení s vašimi klienty
  • Usnadněné vyúčtování a správa vašich finančních operací
  • Řízení integrace dat ve všech úrovních firmy (front-, middle- a back-office)
  • Vytváření rozpočtů a efektivní řízení nákladových položek
  • Analytické přehledy a sledování výkonů

  Uvedené procesy představují ucelené, plně integrované řešení, které pro organizaci zajišťuje maximální efektivitu a komunikaci. Náš tým v Epicor zhodnocuje své schopnosti při zajišťování automatizace a optimalizace procesů ve středně velkých i největších finančních institucích, a tím si společnost Epicor vybudovala na trhu pozici vedoucího poskytovatele řešení pro řízení výkonu ve sféře finančních služeb.

  Konsolidace oboru, sílící regulatorní prostředí, nekompromisní konkurence a stále náročnější klientela, to jsou skutečnosti, které vaší finanční instituci předkládají nové výzvy i nové příležitosti. Důraz na snižování nákladů, efektivitu prodeje, specializované nabídky produktů a služeb a zaměření na zákazníka, to jsou okolnosti, které mohou vést k zvýšení podílu na výdajích zákazníků, ale jen se spolehlivou a flexibilní podporou podnikového softwaru.

  Se svými aplikacemi, které obdržely nejvyšší oborová ocenění, představuje řešení Epicor for Financial Services ojedinělé řešení, které poskytuje ucelenou, oborově zaměřenou funkcionalitu, v nákladové úrovni (TCO) srovnatelné se středním trhem, která zajišťuje novou hodnotu pro uživatele v silném spojení s maximálním výkonem.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »