• Státní správa a vzdělávání

 • Veřejné instituce musí reagovat na větší zájem občanů o věci veřejné a musí jim svá rozhodnutí zdůvodňovat lépe. V oblasti své působnosti musí poskytovat služby velmi různorodé skupině lidí a přitom se vyvarovat zvyšování počtu nekomunikativních úředníků a naopak snižovat finanční ztráty v důsledku neefektivního hospodaření.

  Epicor® for Government and Education představuje pevný základ pro vytvoření solidních a efektivních procesů rozpočtování, účtování, výdajů a výkaznictví. Jádrem tohoto systému je výkonný modul Hlavní kniha se všemi definovanými účty, doplněný o dílčí moduly, které zajišťují spolehlivý a snadný průběh procesů, např. alokace zdrojů, evidence nákupu, vytváření rozpočtů, workflow a správa dokumentů.

  Pro organizace veřejného sektoru jsou také důležité pořizovací a provozní náklady informačních systémů. Řešení společnosti Epicor se vyznačují vysokým stupněm flexibility a automatizace a nižšími náklady na implementaci a provoz ve srovnání s jinými systémy.

  Vlády států a menší vládní agentury se tradičně potýkají se správou financí. Musí se vypořádat s politickým tlakem, legislativními překážkami i vlastními úředními vyhláškami a agentury navíc i se zcela různorodými požadavky. Řešení Epicor vnáší do fungování agentur a správy na úrovni státu tolik potřebnou flexibilitu, ale zároveň zachovává přísnou kontrolu nákladů a rozpočtu.

  Cesty k zefektivnění své práce musí hledat i vzdělávací instituce: žákům, studentům i pedagogům musí poskytovat kvalitní zázemí, a přitom skloubit přísné kontrolní mechanismy s udržováním kreativního prostředí, v němž se dobře daří objevům a inovacím. Epicor for Government and Education nabízí jasné a snadno ověřitelné formy kontroly i prostředí, které podporuje reformy školství a počítá s novými objevy nejen na poli přírodních věd.

  Pro řízení nákladů nabízí Epicor jedinečné řešení, které zaznamenává závazky z různých zdrojů a sleduje plnění na základě schválených rozpočtů. Příjemci peněz i ti, kteří přidělení schvalují, tak mají v průběhu rozhodování jasný přehled o finančních tocích. Vysoce transparentní a spolehlivé řízení finančních zdrojů je nezbytným předpokladem, aby rozpočet nebyl překročen.

  Od agentur působících v africké Tanzánii až po městský úřad v Saskatoonu v Kanadě, od základního školství až po programy pro absolventy doktorského studia: řešení Epicor for Government and Education se všude stará o to, aby díky efektivní správě finance proudily tam, kde jich je opravdu zapotřebí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »