• Úvěrové společnosti

 • Úvěrové společnosti fungují v prostředí pokračující konsolidace odvětví, a přísných regulatorních opatření, kdy zákazníci mají stále náročnější a sofistikovanější požadavky. V řadě společností se projevuje přetížení papírovou formou řízení, rostoucí nároky na dokumentaci a nedostatek integrovaných softwarových aplikací.

  Se zvyšováním úrovně služeb jsou národní úvěrové (v USA federální) instituce navíc nuceny harmonicky skloubit snižování nákladů. Epicor® for Financial Services výrazně pomáhá zvyšovat úroveň služeb i snižovat náklady. S řešením Epicor for Financial Services budete efektivnější, vaši zákazníci spokojenější a vaše hospodaření celkově přehlednější.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Lepší přehlednost a přesnost informací zavedením automatických denních uzávěrek a auditů uzavřených transakcí, převodů a správy financí
  • Lepší bilance finančních prostředků a likvidity je docílena omezením manuálního zpracování, duplicitních operací a chybných platebních transakcí
  • Snížení administrativní záteže díky efektivitě operací a sníženým nákladům po zavedení finančních systémů, které umožňují zpracování služeb bez nutnosti zvyšovat počet pracovníků
  • Zdokonalené plánování při integraci flexibilních řešení pro reporting, rozpočty a prognózy
  • Lepší předpověditelnost na základě spolehlivého a transparentního řízení reportingu a analytických operací
  • Vyšší spokojenost klientů, provázané prostředí pro spolupráci lidí, procesů a aplikací

  Integrací oborových aplikací, které získaly prestižní ocenění, poskytuje Epicor for Financial Services výkonné řešení stále rostoucímu počtu úvěrových společností a poskytuje flexibilní a transparentní prostředí, jaké podporuje pozitivní vývoj a růst společnosti, a to především optimalizací nejdůležitějších zdrojů.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »