• Architektura, projektování a stavebnictví

 • Pro firmy v oboru architektury, projektování a stavebnictví (AEC) je celková vize jednoznačná – úspěch projektu je kritickým faktorem, který ovlivňuje finanční zhodnocení a ziskovost díla. Otázkou zůstává jak docílit úspěšného projektu, aby nám zajistil zisk? Optimalizovaným řízením projektů a zvyšováním efektivity a zajištěním prostředí kolaborace všech procesů a činností k docílení transparentnosti projektu a hladké komunikace.

  Epicor® for Service Enterprises vytváří základnu pro váš úspěch poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět klíčových procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí pro činnost architektonických, projektovacích a stavebních společností: řízení vývoje firmy, efektivní výběr a rozložení profesních zdrojů, řízení realizace projektu, usnadnění finančních operací, pružné řízení shody s předpisy, analytické sledování výkonu.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Hodnocení rizik a problematických oblastí a jejich promítnutí v procesu nabídkového řízení s použitím vlastních nastavitelných plánů činností a procesů Epicor Business Process Management (BPM) Workflow
  • Podpora zdokonaleného plánování projektů a detailně propracovaná obousměrná integrace s řešením Microsoft Office Project Management Solution
  • Maximální výkon a nasazení zdrojů v konkrétních podmínkách díky transparentnímu pohledu na současné i budoucí profesní požadavky
  • Efektivní správa a řízení komplexních smluvních vztahů včetně externí kooperace, výdajů, materiálu a vybavení v propojeném cyklu řízení požadavků, nákupu, subdodávek a fakturace
  • Rozpočty pro jednorázové zakázky i dlouhodobé projekty, sledování rozpracovanosti a průběžných výnosů, pravidla účtování, nákladové a cenové sazby dle klienta a projektu a sledování úkolů na základě předepsaných postupů
  • Efektivní evidence probíhajících operací (WIP), návrhy a kalkulace vyučtování s vertikálním rozborem do úrovně položek a funkce pro konsolidaci faktur
  • Vyšší agilita systému pro činnost firmy je docílena uceleným řízením podnikových procesů a sladěním s procesy workflow.
  • Nasazením řešení Epicor for Service Enterprises může vaše firma počítat s viditelným zlepšením efektivity, řízení a kontroly projektů, s optimálním využitím materiálových a profesních zdrojů, se zvýšenou spokojeností klientů a přehlednějším řízením všech činností.

  Vaše firma se může nacházet na slibném startu svého působení, nebo nabízet odkup kmenových akcií, nebo být momentálně vedoucím hráčem na trhu, rozhodne-li se pro řešení Epicor for Service Enterprises, bude mít vždy silnou technologickou podporu a výkonné nástroje pro strategický růst, zvyšování efektivity a docílení svých podnikatelských vizí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »