• Služby software a hardware

 • Nezávislí poskytovatelé softwaru (ISV) v dnešní době potřebují řešit otázky spojené s řízením nákladů a tržeb v prostředí rychle se konsolidujícího trhu, a to zároveň se stále náročnějšími požadavky v oblasti péče o klienty založené na řízení znalostí. Tyto nové výzvy je třeba navíc řešit ve shodě se stále přísnějšími regulatorními požadavky. To znamená rostoucí nároky na vysokou spolehlivost poskytované technologie, jaká zajistí úspěšné fungování servisní organizace, která je zisková a pracuje pružně.

  Epicor® for Service Enterprises vytváří silný základ úspěchu poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět klíčových procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí firmám, které se zabývají poskytováním softwarových a hardwarových produktů: získávání zakázek, efektivní rozložení profesních zdrojů, řízení realizace projektu, usnadnění finančních operací, pružné řízení shody s předpisy, analytické sledování výkonu.

  S řešením Epicor for Service Enterprises můžete očekávat řadu zlepšení v oblastech fakturace a tržeb, správy smluv, cashflow a ve výsledku také zvyšování spokojenosti klientů, ucelený přehled o všech aktivitách a vyšší zisk.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Předem konfigurovaná podpora pro nejlépe osvědčené postupy na základě více než 20-tileté praxe společnosti Epicor v oblasti konzultačních služeb;
  • Nástroj Revenue Recognition pro zjišťování výnosů, nástroje pro audity a rozbory pomáhají dodržovat shodu se standardy Sarbanes-Oxley a směrnicemi SEC a FASB;
  • Plně integrované řešení end-to-end pomáhá maximálně zhodnotit účtovatelné hodiny práce, omezovat ztráty či neefektivní operace a udržovat rostoucí výnosy a zisk;
  • Odstranění nadbytečných administrativních procesů a následných nákladů vede k vyšším ukazatelům efektivity a k vyšší bilanci hodin z hlediska produktivity;
  • Vysoká agilita je výsledkem uceleného řízení podnikových procesů ve všech vrstvách a sladění s procesy workflow.

  Vaše firma se může nacházet na slibném startu svého působení, nebo nabízet odkup kmenových akcií, nebo být momentálně vedoucím hráčem na trhu, rozhodne-li se pro řešení Epicor for Service Enterprises, bude mít vždy silnou technologickou podporu a výkonné nástroje pro strategický růst, zvyšování efektivity a docílení svých podnikatelských vizí.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »