• Místní banky

 • Místní banky působí ve stejném konkurenčním a složitém prostředí, jako kterákoli větší banka nebo finanční instituce s celostátní či mezinárodní působností. Jsou ovlivněny konsolidačními vlnami v bankovní sféře, dalekosáhlými regulatorními opatřeními a nařízeními, a také stále náročnějšími klienty, jejichž loajalita není samozřejmostí. Mnoho místních bank a poboček je přetíženo papírovým zpracováním procesů a nedostává se jim integrovaných softwarových aplikací, což brzdí jejich možnosti zvyšování podílu na trhu.

  Navíc musí místní banky nacházet udržitelnou rovnováhu mezi nutností snižovat náklady a nároky na zvyšování kvality služeb a rozšiřování portfolia nabídek. Řešení pro finanční služby, Epicor® for Financial Services, vám umožní splnit tyto požadavky a navíc se můžete spolehnout na zlepšený výkon, vysokou efektivitu, celkovou přehlednost všech procesů a ve výsledku na spokojenost klientů.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Transparentní přehled a přesnost informací pomocí hladké integrace finančních systémů front-office a back-office
  • Lepší bilance finančních prostředků a likvidity je docílena omezením manuálního zpracování, duplicitních operací a chybných platebních transakcí
  • Snížení administrativní záteže díky efektivitě operací a sníženým nákladům po zavedení finančních systémů, které umožňují zpracování služeb bez nutnosti zvyšovat počet pracovníků
  • Zdokonalené plánování při integraci flexibilních řešení pro reporting, rozpočty a prognózy
  • Lepší předpověditelnost na základě spolehlivého a transparentního řízení reportingu a analytických operací
  • Zlepšení zkušenosti zákazníka, vyšší spokojenost

  Integrací nejvýše oceněných oborových aplikací poskytuje Epicor for Financial Services výkonné podnikové řešení, které poskytuje flexibilní a transparentní prostředí, jaké podporuje pozitivní vývoj a ziskovost vaší organizace, a to především optimalizací vašich nejdůležitějších zdrojů.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »