• Audity a účetnictví

 • Požadavky dnešní ekonomiky a změny legislativního prostředí představují pro auditorské a účetní firmy souběh nových příležitostí i problematických témat k řešení, včetně posunu k nadnárodním formám jejich působnosti. Jste-li v roli obchodního partnera či manažera, dobře si uvědomujete závažnost řízení různě rozmístěných praxí a význam komunikace a spolupráce mezi vašimi týmy, která pomáhá garantovat stálý úspěch u klientů. Čas věnovaný vytipování a přidělení pracovníků k zakázkám lze věnovat činnostem, které firmě přinášejí vyšší hodnotu – rozvoji vztahů se zákazníky. Čas strávený nad výpočty nákladů můžete lépe zhodnotit tím, že docílíte maximální úrovně pracovní produktivity za každou vynaloženou hodinu v rámci celé organizace.

  Epicor® for Service Enterprises vytváří základnu pro váš úspěch poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět klíčových procesů orientovaných na služby a vytváří solidní zázemí pro činnosti auditorských a účetních společností: řízení vývoje firemní činnosti, efektivní výběr a rozložení profesních zdrojů, řízení realizace projektu, usnadnění a zrychlení finančních operací, pružné řízení shody s regulatorními požadavky, analytické sledování výkonu.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Podpora rozvoje praxe pomocí nástrojů pro správu kontaktů a řízení znalostí;
  • Řízení nových příležitostí i dlouhodobých zakázek pomocí účinných nástrojů pro správu činností Account management, které umožňují ucelený pohled na všechny oblasti a fáze péče o klienta;
  • Správa korespondence a dokumentů ke smlouvám pomocí výkonné integrace s produkty a procesy Microsoft SharePoint®;
  • Modely “Quick Engagements” usnadňují zadání nových smluvních závazků pomocí předem definovaných šablon a standardních parametrů;
  • Nástroje pro přesnou správu time management zajišťují efektivní řízení disponibilních kapacit a sledování nepřidělených zdrojů;
  • Maximální výkon a nasazení zdrojů v konkrétních podmínkách díky transparentnímu pohledu na současné i budoucí profesní požadavky
  • Efektivní správa probíhajících operací (WIP), proces návrhů kalkulace s vertikálním rozborem do úrovně položek a funkce konsolidace faktur;
  • Vyšší agilita systému pro činnost firmy je docílena uceleným řízením podnikových procesů a sladěním s procesy workflow.

  Rozhodne-li se vaše firma pro řešení Epicor for Service Enterprises, může se spolehnout na vyšší efektivitu všech činností, dokonalejší řízení a využití zdrojů, zvýšenou spokojenost klientů a na lepší přehlednost prostředí pro efektivní řízení v praxi.

  Vaše firma může být středně velkou akciovou společností, nebo společností s ručením omezeným, ale může mít jistotu, že zavedením řešení Epicor for Service Enterprises bude mít vždy silnou technologickou podporu a výkonné nástroje pro strategický růst, zvyšování efektivity a docílení obchodních cílů.