• Epicor® ITSM

 • Dobře a spolehlivě fungující infrastruktura informačních technologií v prostředí firmy je nezbytným předpokladem k udržení kvality a kontinuity procesů v celé organizaci. Znamená to také vysoké nároky kladené na oddělení IT, které musí rychle reagovat na dotazy, neprodleně řešit problémy a zároveň nacházet způsoby jak do budoucna zabránit možnému výskytu problémových situací. Nasazením řešení Epicor IT Service Management (ITSM) poskytnete vašemu týmu IT přesné, ucelené a přehledné informace. Řešení vám poskytuje výkonné a snadné možnosti pro zadání a sledování událostí nebo problémů, zadání požadavků na změny, rychlé vyhodnocení a sestavení případů a uzavírání vyřešených událostí. Epicor ITSM vám umožňuje nastavit a sledovat různé servisní úrovně na základě konkrétních podmínek a poskytuje vašemu servisnímu centru výkonné a strukturované řešení, které podporuje procesy správy všech složek IT.

  Co je Enterprise Resource Planning (ERP)?


  Epicor ITSM nabízí robustní sadu funkcí pro řízení servisních činností, které zajišťují spolehlivou podporu všem klíčovým procesům IT definovaným v knihovně ITIL (Information Technology Infrastructure Library), to znamená všem nosným procesům podnikové infrastruktury IT. Epicor ITSM je řešení certifikované dle standardů společnosti Pink Elephant a splňuje požadavky v pěti hlavních oblastech řízení služeb dle standardů ITIL: správa událostí, správa a řešení problémů, řízení změn, správa prostředků a konfigurace, řízení služeb v servisních úrovních.

  Řešení Epicor ITSM Incident Management pro správu událostí

  Při výskytu a nahlášení události je cílem pracovníků servisního pultu IT co nejdříve obnovit běžný provoz. Na servisním pracovišti jsou všechny příchozí události registrovány do systému Epicor ITSM. Systém vyhodnotí povahu událostí a přidělí jim priority. Události, které vyžadují asistenci specialisty, jsou přímo předány do vyšších úrovní dalším pověřeným osobám. Události přijaté elektronickou poštou nebo přes web jsou registrovány automaticky. Zákazníci servisního pultu mají možnost průběžně sledovat postup řešení svých případů, a to přes zprávy e-mail nebo náhledem online. Systém pro správu báze znalostí umožňuje pracovníkům servisního pultu vybudovat informační základnu s možností vyhledávání informací a s možností opakovaného použití vyhledaných informací – a tím umožňuje méně zkušeným technikům řešit obtížnějsí požadavky, které již v minulosti byly zadány a zodpovězeny.

  Řešení Epicor ITSM Change Management pro řízení změn

  Epicor ITSM pomáhá organizacím kontrolovaným postupem zavádět změny do infrastruktury IT. Bez ohledu na to, zda se jedná o změnu k docílení řešení problému, nebo je to otázka integrace nového systému do stávající infrastruktury IT, Epicor ITSM nabízí metodu pro zadání požadavku na vhodnou změnu a zároveň zajišťuje zpětný příjem odsouhlasení a sleduje průběžnou dobu zavedení změny. ITSM poskytuje vašim zaměstnancům (a také členům rady pro zavádění změn, tzv. Change Approval Board) možnosti pro implementaci změny kontrolovaným postupem, který se odvíjí dle stanovených cílů.

  Řešení Epicor ITSM Configuration Management pro správu konfigurací

  Epicor ITSM vám průběžně zajišťuje detailní přehled o všech složkách IT ve vaší infrastruktuře. Pomocí ITSM můžete snadno sledovat provoz vybavení hardware, software a dalších komponent infrastruktury IT ve vaší firmě. Díky spolehlivému přehledu všech informací mohou pracovníci servisního pultu IT správným způsobem reagovat na požadavky a efektivně zasahovat, což přináší časové úspory nejen celému oddělení servisu, ale také úsporu nákladů v celé organizaci.

  Epicor ITSM vám zároveň poskytuje možnost pro vedení záznamů o finančních datech v souvislosti s konfiguracemi a produkty. Zajišťuje vyhledání a sběr požadovaných dat a jejich průběžné sledování, zejména ohledně nákupních cen, období odpisů, odpisových hodnot, záručních lhůt a dat instalací. Navíc umožňuje rozdělování nákladových hodnot na jednotlivá střediska a provozy v rámci rozpočtu firmy, nebo na pobočky a dceřiné firmy a podobně. Krátce řečeno, ITSM zajišťuje transparentní přehled o nákladech na IT.

  Řešení Epicor ITSM Problem Management pro správu a řešení problémů

  Strukturovaný problém se skládá do větších celků – případů nebo „incidentů“, ale taková situace vede k novým nebo opakovaným voláním na servisní pult. Epicor ITSM umožňuje řešit události na základě charakteristické příčiny, která je "společným jmenovatelem" hlášených událostí. ITSM vám umožní spojovat určité události do jednoho problému a jakmile je problém analyzován a vyřešen, všechny navazující události jsou automaticky uzavřeny.

  Řešení Epicor ITSM Service Level Management pro řízení služeb v servisních úrovních

  Úroveň pro poskytování služby lze vyhodnotit a měřit na základě smluv o poskytování služeb a dle přidělených nákladů v systému ITSM. Přesná identifikace podmínek vám pomůže stanovit správnou servisní úroveň. Evidenci servisních smluv SLA (Service Level Agreements) můžete vést dle jednotlivých konfigurací (instalací vybavení), nebo dle jednotlivých subjektů (koncový uživatel nebo oddělení firmy). Po nahlášení události nebo závady můžete začít postupovat dle příslušné smlouvy SLA. Doby odezvy zahrnuté v SLA vám pomáhají sledovat jednotlivé čekací doby (při řazení do postupu) a průběžné doby realizace.

  Řešení pro komplexní řízení služeb IT

  Kromě řešení pro výše zmíněných pět klíčových oblastí poskytuje Epicor ITSM samoobslužný portál a řešení business intelligence. Celé řešení je koncipováno s použitím Microsoft Visual Studio a Microsoft .NET Framework.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »