• Epicor® for Service Enterprises

 • Řešení pro poskytovatele služeb, Epicor for Service Enterprises, představuje posun od automatizace profesionálních služeb – Professional Services Automation (PSA), do úrovně podnikového řešení ERP pro poskytování služeb, které bylo vyvinuto speciálně pro požadavky středně velkých a velkých organizací zabývajících se poskytováním profesionálních služeb. Propojením všech hledisek a oblastí působnosti vaší organizace prostřednictvím jediného zdroje informací a sdílení znalostí dokáže řešení Epicor for Service Enterprises fungovat v harmonii s činnostmi vaší organizace. Poskytuje silnou podporu jednotlivým rolím v celé struktuře organizace v rámci jediné aplikace – na rozdíl od správy velkého počtu různorodých procesů a izolovaných informací předávaných v klasických spreadsheet formátech.

  Co je Enterprise Resource Planning (ERP)?


  Epicor for Service Enterprises vám umožňuje rychle reagovat na neustálý tok proměnlivých požadavků směrovaných na vaši firmu. Zavedením řešení získává firma spolehlivost ve sladění řídicích operací s automatizací procesů z každého hlediska svých činností – od poptávkového/nabídkového řízení až po dodávku a splnění zakázky, správu profesních i materiálových zdrojů, vyúčtování zakázky a průběžné sledování nákladů, správu portfolia a co je důležité – toto vše zvládáte v rámci jednoho řešení. Řešení Epicor for Service Enterprises zahrnuje a naplno zhodnocuje potenciál průkopnické technologie webových služeb a jako takové se stává ojedinělým řešením v úrovni ERP pro poskytovatele služeb, které dokáže nabídnout podnikovou funkcionalitu v nákladové úrovni řešení pro středně velké firmy – a to v silném spojení s novou hodnotou pro uživatele a s maximální flexibilitou a intenzitou výkonu.

  Epicor for Service Enterprises vytváří spolehlivou základnu úspěchu poskytnutím komplexního a plně integrovaného řešení, které podporuje pět hlavních procesů orientovaných na služby a vytváří zázemí pro činnost poskytovatelů profesionálních služeb: získání zakázky, efektivní rozložení profesních zdrojů, řízení realizace a dodávky, usnadnění a zpřehlednění finančních operací a analytické sledování pracovního výkonu. Epicor for Service Enterprises sestává z osmi specifických sad zaměřených na projekty, kde každá sada obsahuje samostatné, hladce propojitelné moduly, které zajišťují sdílení informací, docílení maximálního výkonu, zlepšení činnosti firmy a ve výsledku – vyššího zisku.

  Zjistěte další výhody a podrobnosti o poskytovaných sadách řešení Epicor for Service Enterprises

  Seznamte se blíže s možnostmi oborově specializovaných řešení

  Epicor poskytuje řadu specializovaných oborových řešení vyvinutých na základě Epicor for Service Enterprises. Podívejte se na oddíl oborových řešení na naší webové stránce a přečtěte si podrobnější informace o jednotlivých řešeních.  Více

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »