RADOX

Back to Success Stories

Společnost Epicor pomáhá rumunskému distributorovi systémů topení, větrání a klimatizace (HVAC) snižovat stres a zvyšovat rychlost reakce

Společnost RADOX srl, která byla založena v roce 2002, je předním distributorem systémů topení, větrání a klimatizace (HVAC) v Rumunsku. Tato společnost poskytuje kompletní nabídku vysoce výkonných produktů a služeb, včetně výroby, projektování, instalace a technického poradenství. Jedná se o největšího rumunského výrobce koupelnových radiátorů a příslušenství.

V současnosti čelí společnost RADOX silné konkurenci. Trh je zaplaven levnějšími produkty často nízké kvality, což nutí společnost RADOX k tomu, aby si zajistila konkurenční náskok. Zeptali jsme Jecana Alina, ekonoma společnosti RADOX srl, proč se jeho společnost rozhodla přejít na vyšší verzi řešení Epicor iScala ERP a jaké výhody jí to přineslo.


Continue reading

Údaje o společnosti
 • Místo: Rumunsko
 • Obor: Distribuce - systémy topení, větrání a klimatizace (HVAC)
 • Web: www.radox.ro

Výzvy
 • Silná konkurence
 • Zastaralá technologie
 • Provozní překážky

Řešení
 • Systém Epicor iScala ERP

Výhody
 • Podstatné zkrácení výkaznictví
 • Méně stresu
 • Odstranění překážek
 • Rychlejší reakce a zákaznický servis

Follow Us

Otázka: Jaké byly hlavní důvody společnosti RADOX pro přechod na verzi iScala 3.0?

Odpověď: Měli jsme zastaralý server a potřebovali jsme zvětšit naši databázi.Navíc paměť serveru již nedostačovala a zpomalovala naše operace.

Otázka: Jak se od přechodu na verzi iScala 3.0 zlepšila výkonnost, užitnost a spolehlivost?

Odpověď: Podstatně se zkrátilo vytváření výkazů. V případě interních výkazů, například zákaznické analýzy, jsme dokázali zkrátit dobu vytváření ze tří na pouhou jednu minutu.

Otázka: Jaké byly bezprostřední přínosy po přechodu na verzi iScala 3.0?

Odpověď: Přechod na nejnovější verzi řešení iScala přinesl větší uvolnění našich zaměstnanců, protože nyní můžeme snadněji vytvářet a spouštět složité výkazy, které byly dříve velmi náročné na čas a lidské zdroje. Rovněž nám to umožnilo odstranit různé překážky v procesech a tím zrychlit naše operace.

Otázka: Jaké výhody podle vás přinese přechod na verzi iScala 3.0 vaší společnosti?

Odpověď: Hlavními výhodami je možnost vylepšovat vztahy se zákazníky. Znamená to, že můžeme účinněji reagovat zkracováním doby realizace, rychlejším vykazováním a analyzováním a můžeme snadněji zavádět nové moduly a způsoby práce.

Otázka: Jako radu byste dali každému, kdo zvažuje přechod na verzi iScala 3.0?

Odpověď: Samotný přechod na vyšší verzi není nijak zvlášť náročný, pokud máte oddělení IT (my máme externího dodavatele). Ale pokud tomu tak není, potom je třeba zavolat společnosti Epicor.

About Epicor

Epicor Software Corporation drives business growth. We provide flexible, industry-specific software that is designed around the needs of our manufacturing, distribution, retail, and service industry customers. More than 40 years of experience with our customers' unique business processes and operational requirements is built into every solution-in the cloud, hosted, or on premises. With a deep understanding of your industry, Epicor solutions spur growth while managing complexity. The result is powerful solutions that free your resources so you can grow your business. For more information, connect with Epicor or visit www.epicor.com.

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert