Rozvíjejte Váš business - Grow Business not Software

Company


Každý business se střetá s novými výzvami, když se vyvíjí a roste. A software Epicor pomáhá zvládnout nárůst komplexity, snížit bolesti růstu a zvýšit úspěch Vašeho businessu. Shlédněte toto video a dověďte se, jak Vám může Epicor pomoci zaměřit se na Váš business a zapomenout na software.

Industry: Ostatní
Video Type: General
Duration: 1:46


Back to VideosNávrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.


Pohovořte si s odborníkem