Epicor Videos

Browse the Epicor On Demand videos to learn more about
specific products and industries.

All Videos

2 result(s)

Epicor University Education Demo

Product: Company

Video Type: General

Duration: 2:28

Description: Epicor University offers education courses, materials, and education resources tailored to meet any user's learning preferences. Learn how professional Epicor users leverage the the platform to reach their business targets.

Rozvíjejte Váš business - Grow Business not Software

Product: Company

Video Type: General

Duration: 1:46

Description: Každý business se střetá s novými výzvami, když se vyvíjí a roste. A software Epicor pomáhá zvládnout nárůst komplexity, snížit bolesti růstu a zvýšit úspěch Vašeho businessu.

Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.


Pohovořte si s odborníkem