• Epicor® pro zdravotnické přístroje

 • Epicor vychází vstříc potřebám vaší firmy zaměřené na výrobu lékařských přístrojů, kde úspěch všech činností spočívá na schopnosti dodávat naprosto špičková zařízení. Zásadou je dodržování detailně sledovaných postupů v průběhu vývoje a výroby produktů, které splňují ta nejpřísnější kritéria kvality.

  Epicor pro zdravotnické přístroje je globální řešení ERP podporující požadavky výrobních organizací se specializací na dodávky lékařských přístrojů. Na rozdíl od klasických, úzce zaměřených modelů ERP řešení od Epicor poskytuje rozšířené možnosti pro řízení financí, správu portfolia produktů, řízení vztahů se zákazníky CRM, řízení dodavatelského cyklu SCM a řadu dalších.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Sledování životního cyklu produktu – od designu přes výrobu až k poprodejní podpoře
  • Maximální využití aktualizovanách dat v centrální databázi znalostí pro časový průběh procesů a výrobků je usnadněno nasazením řešení PLM pro správu životního cyklu produktu
  • Integrace s řešeními 2-D CAD, 3-D CAD a E-CAD
  • Spolehlivost připraveného prostředí z hlediska shody s legislativou a s oborovými standardy včetně požadavků FDA (21CFR11)
  • Zavedením štíhlých strategií je docíleno zkrácení průběžných dob operací a snížení počtu ztrátových položek
  • Významné zlepšené v oblasti řízení zásob a skladů nasazením technologie čárových kódů
  • Lepší přehlednost v úrovni celé firmy zavedením uceleného řešení end-to-end, které vychází vstříc požadavkům vaší firmy

  Specializované řešení Epicor pro zdravotnické přístroje v kombinaci s nejvýše oceněnými oborovými aplikacemi je výkonným a spolehlivým podnikovým řešením, které poskytuje pružné, operativní a snadno rozšiřitelné prostředí pro růst firmy a efektivity jejích operací, a to především optimalizací všech nejdůležitějších zdrojů.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »