• Pryžové a plastové výrobky

 • Epicor® dokáže identifikovat typické potřeby výroby pryžových a plastových předmětů, které se vyznačují používáním různých kompozitních materiálů a velkým množstvím variant výrobků, kde prostředí výroby musí reagovat na rychlé změny ve vývoji nových produktů a kde je třeba cíleně řídit celou výrobní organizaci k vyšší agilitě.

  Řešení poskytovaná společností Epicor umožňují všem výrobcům pryžových a plastových výrobků (včetně specializací na vstřikované plasty, lisování za tepla, nebo pásy pro filmový materiál, plastový obalový materiál, sáčky a další), vyhovět nárokům na kratší dodací termíny, efektivně řídit dodávky surovin do výroby, omezovat nadbytečné zásoby a zvyšovat zisk. Řešení dodávaná společností Epicor svojí funkcionalitou pokrývají oborově specifické požadavky a vyhovují přísným kritériím a požadavkům ve specializovaných oborech, jako je letectví a obrana, automobilový průmysl, výroba strojních zařízení, výroba lékařských přístrojů, elektronika a mnoho dalších.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Řízení nákladů v detailních úrovních každé výrobní šarže, reporting z hlediska součástí/nižších položek anebo z hlediska výrobní operace.
  • Zabudované možnosti plánování a rozšířené modely plánování operací a časových horizontů tvoří výkonnou funkcionalitu, která pomáhá plnit požadavky zákazníků.
  • Robustní infrastruktura řešení Epicor ve spojení se sadou Quality Suite zajišťuje ucelený postup automatizace procesu ověřování a kvalitativní shody na základě oborových standardů, zejména ISO/AS/TS.
  • Nástroj pro plánování materiálových potřeb a zdrojů pomáhají při vytváření a řízení různých variant plastického materiálu. Schéma MRP v rámci řešení Epicor slouží k vytváření prognóz pro spotřebu součástí a přípravků, umožňuje zadávat změny do výrobního procesu dle aktuálních změn a přepočtů prognózy, vytváření nákupních objednávek a včasné doplňování surovin.

  Bez ohledu na to, zda vaše strategie spočívá na zavedení nových modelů štíhlé výroby, nebo na transparentním řízení rozpracované výroby, nebo zda hledáte nové obchodní příležitosti v místním i globálním měřítku, řešení Epicor podpoří cíle vaší firmy.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »