• Výroba nábytku a zařizovacích předmětů

 • Epicor® vychází vstříc potřebám výrobců nábytku a zařizovacích předmětů a pomáhá jim zdolávat vysoké nároky trhu. Požadavky ze strany zákazníků po kratších dodacích lhůtách, zrychlení výrobních procesů, nižších cenách a dodržování přísnějších kvalitativních norem představují pro firmu kontinuální výzvu k udržení dobré konkurenční pozice na trhu. Soutěž v globálním prostředí zvyšuje tlaky ve všech úrovních – a ovlivňuje váš zisk.

  Poskytujeme řešení, jaké vyhovuje vašim podnikatelským cílům

  • Plánování materiálových potřeb a zdrojů (MRP) Epicor pomáhá vašemu provozu efektivně řídit všechny varianty dřevěného materiálu ve výrobě, vytvářet prognózy spotřeby do úrovně finálních výrobků, upravovat výrobní proces dle aktuálních změn a přepočtů prognózy, vytvářet nákupní objednávky a zajistit včasné doplnění zásob požadovanými surovinami.
  • Řešení Epicor pomáhá detailně řídit náklady na každou výrobní dávku, včetně reportingu dle jednotlivých výrobků nebo skupin výrobků čí výrobních šarží.
  • Zabudovaná funkcionalita plánování včetně rozšířených variant plánování a časových horizontů pomáhá snižovat průběžné doby operací.
  • Nástroj Quality Suite automatizuje proces kontroly a dodržování jakostní shody s normami ISO a s oborovými standardy.
  • Řešení Epicor pro výrobu nábytku a zařizovacích předmětů zároveň poskytuje přímé propojení s funkcionalitou péče o zákazníky CRM a pomáhá vašemu obchodnímu oddělení posouvat kontakty z úrovně zájemců do úrovně potvrzených zakázek.

  Řešení Epicor pro výrobce nábytku a zařizovacích předmětů je speciálně vyvinutou sadou výkonných možností pro docílení vysoké efektivity, zkrácení výrobních lhůt a snížení provozních nákladů při udržování transparentního, přehledného prostředí. Výrobci neustále hledají inovační postupy, aby zajistili svoji pevnou konkurenční pozici, a ať již postupují formou nové technologie výrobků nebo rozšířenou nabídkou pro zákazníky, tyto výrobní strategie směřují k novým možnostem ale i výzvám v oblasti operativního řízení

  Silná báze CRM v kombinaci s konfigurátorem výrobků a s přehledným řízením produktových dat pomáhá firmám zachovávat pružnost a snižovat režijní náklady.

 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »