• Skupiny uživatelů Epicor®

  • Doplňte si znalosti a získejte zkušenosti od dalších kolegů. Společnost Epicor má zavedenou formální skupinu uživatelů a také vertikálně zaměřené regionální a mezinárodní skupiny, které se pravidelně setkávají. Tato fóra slouží k sdílení zasvěcených náhledů a odborných poznatků mezi uživateli, k výměně praktických zkušeností a jsou příležitostí k zapojení Epicor do otevřeného prostředí na bázi sdílení a spolupráce. Navíc jsou zde speciálně zaměřené zájmové skupiny (SIGs) uživatelů dle určitých oborů. Skupiny uživatelů představují pro Epicor klíčové komunikační spojení s komunitou uživatelů. Při plánování budoucích release produktů spolupracujeme s naší komunitou uživatelů.

    Chcete-li se zapojit do skupiny uživatelů v oboru vašeho zájmu, kontaktujte vaše místní zastoupení Epicor nebo nám napište na info@epicor.com.

    Uživatelé Epicor v Evropě – European Epicor User Group

    Tato skupina představuje e vropskou komunitu uživatelů řešení Epicor Enterprise, Clientele, Scala a navazujících produktů v evropském regionu, přestože někteří členové v této skupině jsou z jiných regionů.


  • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

    Pohovořte si s odborníkem »