• Řešení podnikového softwaru společnosti Epicor

  Díky využití inovativní architektury zaměřené na služby (SOA) a technologie webových služeb přináší společnost Epicor komplexní a odvětvově zaměřené řešení podnikového softwaru pro výrobu, distribuci, služby, maloobchod, ubytování a stravování, které společnostem umožňuje zlepšit efektivitu práce, zvýšit výkon a dosáhnout konkurenčních výhod.

  Komplexní podnikový software

  Softwarová řešení společnosti Epicor nabízejí škálovatelnost a flexibilitu splňující současné podnikové potřeby a zároveň podnikům umožňují dosáhnout ještě většího úspěchu v budoucnosti. Společnost Epicor nabízí v rámci svého podnikového softwaru komplexní sadu služeb a jediný bod zodpovědnosti za účelem dosažení rychlé návratnosti investice a nízkých celkových nákladů na vlastnictví. Společnost Epicor nabízí kompletní portfolio řešení podnikového softwaru podporující flexibilitu a škálovatelnost k naplnění současných podnikových potřeb, využití příležitostí a uschopnění organizace dosáhnout potřebného úspěchu. Rozhodnete-li se pro implementaci řešení společnosti Epicor navrženého na základě architektury Epicor True SOA™ a technologie Microsoft .NET Framework, nebudete litovat vynikající investice – v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě.

  Řešení podnikového softwaru pro budoucnost

  Rozhodnete-li se pro implementaci podnikového softwaru společnosti Epicor navrženého na základě architektury Epicor True SOA™ a technologie Microsoft .NET Framework, nebudete litovat vynikající investice – v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě. Softwarová řešení společnosti Epicor se zaměřují na minimalizaci nákladů a zjednodušení implementace, integrace a podpory tím, že zaměstnancům umožňují zaměřit se na podnikové procesy a doporučené postupy místo technologií. Přínosem podnikových aplikací, které lze implementovat a spravovat jako služby – a snadno je tedy nasazovat na jakémkoli místě a zařízení, jsou nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO) a rychlá návratnost investice (ROI), která se projeví ve zvýšení hrubého i čistého zisku a v důsledku ovlivňuje tržní úspěch společnosti.

  ERP Virtual Tour & Demo
  Kliknutím sem, spustíte virtuální prohlídku řešení ERP společnosti Epicor.
 • Návrh řešení Epicor vychází z individuálních provozních potřeb globálních firem, jejich cílem je dokonalost. Uvolňuje ruce zákazníkům, kteří se mohou zaměřovat na klíčové růstové aktivity.

  Pohovořte si s odborníkem »