Fluid-Bag

Back to Success Stories

1984 etablerades Fluid-Bag som är en tillverkare av flexibla behållare. Det internationella företaget tillverkar hållbara lösningar för världens behov. Det patenterade systemet för flexibla behållare innehåller både fylld och tömd utrustning. Med huvudkontor i Pietarsaari, Finland, marknadsför och säljer Fluid- Bag sina produkter i hela Norden samt ut i Europa.

Från många skilda databaser till en
Liksom många andra mellanstora företag var Fluid-Bag vana vid att sköta räkenskaper och produktionsplanering i olika applikationer och skilda databaser. Fakturerings och leveransinformation överfördes manuellt från ett system till ett annat. När företaget var mindre fungerade detta bra. Efter att ha utvecklat sina processer för att kunna leverera globalt, förstod Fluid-Bag att de behövde byta ut sina gamla arbetsmetoder med ett mer modernt och effektivt system. All information behövde samlas på ett ställe.  


Continue reading

"Vi hade inte kunnat forsätta med våra tillväxtplaner om vi fortsatt med vårt gamla system. Epicor har gett oss ett modernt och funktionellt verktyg som hjälper oss att tryggt växa vår verksamet. Vi kan nu koncentrera oss på att göra det vi kan bäst."

Jan Backman, verkställande direktör | Fluid-Bag Oy
Företagsfakta

Problem och Möjligheter
  • De gamla systemen passade inte längre verksamheten
  • Data låg utspredd i flera databaser
  • Ett nytt system behövdes för att hjälpa företaget växa internationellt

Epicor Lösningar
  • Epicor ERP

Varför Epicor?
  • Modern känsla i systemet
  • Funktionaliteten passade verksamhete
  • Säljarna var mycket entusiastiska och verkligen lyssnade till vad kunden behövde 

Fördelar
  • Kan nu hjälpa med internationell tillväxt
  • All information finns tillgänglig i en process kedja och data kan lätt kommas åt
  • Säljarna var mycket entusiastiska och Lagerhantering funkar i real tid

Follow Us

"Det var väsentligt för oss att inte slösa tid eller energi på att leta efter information i olika system men istället kunna fokusera oss på vår kärnverksamhet. Idag hanterar vi enkelt hela vår verksamhetsprocess, från beställning till produktion och leverans," säger Jan Backman, verkställande direktör för Fluid-Bag.


Fördelarna av ett modernt arbetssätt 

Fluid-Bag övervägde tre olika affärssystemslösningar men valet föll på Epicor p.g.a systemets moderna kvaliteter samt säljarnas entusiasm. Idag använder all personal affärssystemet på ett eller annat sätt. Företaget har ungefär femtio användare fast vissa aktiviteter är begränsade till en uppgift, till exempel i lagret där produkter checkas in och ut. De köpte alla standardmoduler i Epicor samt information worker modulen, för att kunna sprida information (och som kan kopplas med Microsoft Outlook). Detta förenklar vardagen för användarna,de kan b.la läsa sina mail och övrig information som finns i Outlook blir lättillgängligt. Backman säger att informationensflödet flyter på som det ska och man är inte längre rädd för att data ska försvinna eller för att inte bli korrekt registrerade. Han säger: "Jag måste säga att för oss, är den största fördelen med Epicor ERP att vi kan nu lätt hantera hela verksamhetskedjan, från försäljning till fakturering och leverans.  

Tillverknings och materialplanering liksom lagerhantering har förbättras rejält om man jämför med vårt gamla system. Vi kan se hur situationen ser ut på lagret i realtid från våra datorer vilket naturligtvis är mycket fördelaktigt för verksamheten."


Mot ny tillväxt 

Fluid-Bag hanterar nu hela sin verksamhet med hjälp av Epicor ERP. Detta ger företaget en ännu större möjlighet att kunna vinna nya kunder och sköta nuvarande, bättre. När de växer internationellt kommer det moderna systemet att se till att inga misstag begås på vägen. "Vi hade inte kunnat forsätta med våra tillväxtplaner om vi fortsatt med vårt gamla system. Epicor har gett oss ett modernt och funktionellt verktyg som hjälper oss att tryggt växa vår verksamet. Vi kan nu koncentrera oss på att göra det vi kan bäst," avslutar Backman. 


Om Epicor 

Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affarssystemslösningar för företag inom tillverkningsindustrin, distribution, detaljhandeln, hotellbranschen och tjänstesektorn. Epicor har 20 000 kunder i över 150 länder och levererar integrerade programlösningar som ger företag möjlighet att arbeta ännu effektivare och öka lönsamheten. Med 40 år av tekniskt nytänkande tillhandahåller Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg total ägandekostnad, vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet. 

Epicor solutions are designed around the unique operational needs of manufacturers and are available in the cloud or on premises. Customers can better manage complexity and focus on core growth activities.

Talk to an Expert