Epicor ERP Software

Tài nguyên Khách hàng Epicor

Epicor hợp tác chặt chẽ với cộng đồng khách hàng của mình. Cho dù chúng tôi gặp mặt trực tiếp tại hội nghị khách hàng toàn cầu, trao đổi email hay nói chuyện qua điện thoại, thì việc giữ liên lạc chặt chẽ với khách hàng luôn mang lại lợi ích.

Cổng Khách hàng

Cổng Khách hàng, EPICWeb, cung cấp các công cụ tuyệt vời cho tất cả các khách hàng và đối tác, với nguồn tài nguyên phụ thêm để khách hàng luôn duy trì thông tin cập nhật. Xin đến trung tâm hỗ trợ và tài nguyên này để có tài liệu chi tiết, truy cập vào thông tin tập huấn, chat trực tuyến cho phần lớn các dòng sản phẩm, cập nhật tức thời về sản phẩm và dịch vụ, cũng như biết được cách tiếp cận thống nhất và rõ ràng đối với việc tìm kiếm và chọn lựa thông tin bạn cần.

Đăng nhập vào Cổng Khách hàng EPIWeb.

Webcast và Sự kiện

Epicor tiến hành nhiều sự kiện trực tuyến và tham gia vào nhiều sự kiện truyền trực tiếp trên toàn cầu. Xem lịch Webcast của Epicor để biết các webcast sắp đến và theo yêu cầu của khách hàng, ngoài ra lấy thông tin chi tiết và đăng ký sự kiện Epicor trực tiếp, bao gồm Tiềm năng —hội thảo khách hàng toàn cầu hàng năm của chúng tôi.

Nhóm Người dùng

Bổ sung kiến thức của bạn và thu được kinh nghiệm từ đồng nghiệp của bạn. Epicor có nhóm người dùng chính thức và cũng có các nhóm khu vực và quốc tế tập trung theo nhánh và họ gặp gỡ nhau thường xuyên. Những nhóm này cung cấp những thông tin chuyên sâu, trao đổi với đồng nghiệp và cơ hội cùng Epicor tham gia vào môi trường hợp tác và cởi mở. Ngoài ra, có những nhóm sở thích đặc biệt (SIG) bao gồm người dùng của một ngành cụ thể. Nhóm người dùng là đầu mối liên kết then chốt cho Epicor đối với cộng đồng người dùng của chúng tôi. Chúng tôi làm việc với nhóm người dùng khi chúng tôi có kế hoạch phát hành sản phẩm tương lai.

Xin liên hệ văn phòng Epicor tại địa phương của bạn hoặc email theo địa chỉ asiamarketing@epicor.com để kết nối với các nhóm người dùng đang hoạt động tại khu vực của bạn.

Nâng cấp và Di chuyển

Kinh doanh không phải là môi trường động. Đó là môi trường không ngừng chuyển động. Sáng kiến đổi mới, nhu cầu khách hàng và áp lực cạnh tranh buộc tổ chức của bạn phải tiến triển cùng với thị trường. Epicor đã phát triển phần mềm doanh nghiệp thế hệ mới nhất của mình để đảm bảo khách hàng có thể tiếp tục đáp ứng những thách thức này và tận dụng được các cơ hội mới. Để biết thêm thông tin và khám phá bản đồ chỉ dẫn sản phẩm dành cho tổ chức của bạn, xin đăng nhập vào cổng khách hàng EPICWeb và đến Trung tâm Nâng cấp và Di chuyển. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ cần cung cấp ID người dùng EPICWeb và mật khẩu của bạn để đăng nhập vào trang web.

 

 © Epicor Software Corporation  
Điều khoản sử dụng |  Chính sách bảo mật