Epicor ERP Software

Ngành

Giải

Đánh giá lại Phần mềm ERP

Epicor cung cấp cách tiếp cận mới cho việc thiết kế, xây dựng và sử dụng các giải pháp phần mềm kinh doanh và hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Chúng tôi đánh giá lại phần mềm ERP để tăng năng suất lên mức tối đa trong mỗi khu vực của tổ chức. Hãy khám phá bản demo đa phương tiện này để có được cảm nhận mới về sự hợp tác, tính tương thích và kết quả khi dùng phần mềm ERP của Epicor.

Công ty Hàng đầu về Phần mềm Chuyên Ngành dành cho Doanh nghiệp

Được thiết kế dành cho các nhu cầu đặc thù của những ngành then chốt – sản xuất, phân phối, bán lẻ, tiếp dịch vụ nhà hang-khách sạn – Epicor cung cấp các giải pháp đầu ngành, từ đầu cuối đến đầu cuối và kiến thức chuyên môn mà bạn cần để tăng hiệu quả vận hành và thúc đẩy lợi thế cạnh tranh.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp bán lẻ và phần mềm ERP ngay hôm nay!
Tải xuống Sách Trắng.

Xem Epicor thực hiện! Chuyến tham quan tương tác, webcast kiến thức, video và
triển lãm thương mại trên toàn
thế giới.

Tìm hiểu thêm về công nghệ ERP thế hệ tiếp theo của Epicor và chức năng mang tính đổi mới mà nó mang lại.

Khám phá chuyến tham quan ảo của Epicor Bán lẻ để tìm hiểu cách thức có thể
cải tiến hoạt động và bán hàng.

Liên quan đến Da phương tiện


© Epicor Software Corporation  
Điều khoản sử dụng |  Chính sách bảo mật