Epicor ERP Software

Ngành

Epicor cung cấp các giải pháp phần mềm kinh doanh chuyên ngành cho hàng ngàn công ty trên khắp thế giới. Xin chọn ngành nghề của bạn dưới đây để xem thông tin chi tiết về cách thức Epicor có thể cung cấp các giải pháp ngành nghề cho bạn và kiến thức chuyên môn bạn cần.

Mỗi giải pháp chuyên ngành đều đáp ứng hơn cả những đòi hỏi trong mô hình lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) truyền thống để cung cấp việc quản lý tài chính, quản lý sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và nhiều khía cạnh khác.

Sản xuất

Những giải pháp phần mềm sản xuất đã được trao nhiều giải thưởng của Epicor cung cấp các giải pháp ERP, CRM và chuỗi cung tích hợp, theo thời gian thực cho những nhà sản xuất theo mô hình hỗn hợp và sản xuất theo đơn đặt hàng. Epicor tập trung vào việc đáp ứng những thách thức của việc hợp tác nâng cao, cải tiến quy trình liên tục, sản xuất hàng loạt theo yêu cầu khách hàng và cải thiện việc giao hàng đúng thời gian. Epicor cung cấp các giải pháp cho những dạng nhà sản xuất riêng biệt – từ cửa hàng nhỏ đến nhà sản xuất với các thành phần sản xuất theo đơn đặt hàng phức tạp. Những ngành then chốt mà Epicor tập trung giải pháp sản xuất của mình bao gồm chế tạo kim loại, máy móc công nghiệp, điện tử, hàng không vũ trụ và nhiều ngành khác.

Phân phối

Epicor Phân phối cung cấp giải pháp phần mềm phân phối tích hợp, từ đầu cuối đến đầu cuối. Với các ứng dụng quản lý kho tàng, phân phối, tài chính và quản lý quan hệ khách hàng đã đạt nhiều giải thưởng, các nhà phân phối có được cái nhìn tổng quan, toàn diện và đầy đủ về mỗi khách hàng. Epicor Distribution cung cấp tất cả chức năng cần thiết mà nhà phân phối cần để thành công trong thế kỷ 21, bao gồm khả năng nâng cao về quản lý hàng hóa tồn kho và kho tàng, cũng như các công cụ dự báo và phân tích, hoạch định, lập chiến lược kinh doanh.

Nhà hàng-khách sạn

Giải pháp của Epicor cho nhà hàng-khách sạn là giải pháp toàn diện cho phép các tổ chức hoạt động trong lãnh vực này quản lý và sắp xếp hợp lý hóa đến hầu như ̀ từng khía cạnh của hoạt động vận hành; từ báo cáo hàng ngày, quản lý trưng dụng và quản lý tài liệu đến tài chính trọng tâm; phân tích, hoạch định, lập chiến lược kinh doanh; và nhiều khía cạnh khác. Phần mềm tiếp đón của Epicor loại trừ việc tiêu tốn thời gian gấp hai lần và chức năng nhập liệu thủ công với khả năng tích hợp liền mạch vào Hệ thống Quản lý Tài sản (PMS) và Điểm Bán (POS). Các nhà hàng dẫn đầu, nhóm thể thao và hơn 70% chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới nhận thức được những lợi ích của giải pháp chuyên ngành này.

Bán lẻ

Hàng trăm nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới dùng các giải pháp của Epicor Bán lẻ để có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn, có năng suất hơn và tính cạnh tranh hơn. Các giải pháp phần mềm bán lẻ của chúng tôi xây dựng dựa trên công nghệ .NET đã của Microsoft, để nâng cao hoạt động kinh doanh và đáp ứng các mục tiêu dịch vụ và hàng hóa luôn tiến triển của những người mua hàng hai chiều ngày nay. Epicor mang đến các giải pháp quản lý bán lẻ toàn diện cho doanh nghiệp thuộc tất cả các tầng lớp – từ chuỗi khu vực đến các nhãn hiệu toàn cầu đa kênh.

Dịch vụ

Epicor Dịch vụ là hồ sơ giải pháp toàn diện cho phép các công ty chiến thắng và phân bổ nguồn lực trong kinh doanh, quản lý chuyển giao dịch vụ, sắp xếp hợp lý hóa hoạt động tài chính cũng như phân tích hiệu suất kinh doanh trong toàn bộ tổ chức dịch vụ. Nắm lấy những phát triển mới nhất trong công nghệ, phần mềm của Epicor dành cho các tổ chức dịch vụ cung cấp cái nhìn chính xác, theo thời gian thực về hoạt động kinh doanh dịch vụ, để bạn có thể chủ động quản lý với phong thái tự tin. Chế độ quản lý quy trình kinh doanh nhúng cung cấp tính linh hoạt mà một tổ chức cần đến khi công việc kinh doanh đươc mở rộng. Các giải pháp phần mềm của chúng tôi dành cho tổ chức dịch vụ sẽ tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, giúp công ty có khả năng mở rộng chuỗi giá trị, tăng thu nhập và thúc đẩy lợi ích hiệu suất trực tiếp đến mức cuối cùng.

Thông tin Thêm về Giải pháp Chuyên Ngành của Epicor

Nếu bạn có thắc mắc về Phần mềm Giải pháp Kinh doanh của chúng tôi, vui lòng gọi chúng tôi theo số +65 6333 8121, chat với chuyên gia, hoặc gửi email cho chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp phần mềm chuyên ngành của Epicor. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ được chuyển đến trang web của tập đoàn bằng tiếng Anh.

Ngành

Epicor cung cấp các giải pháp phần mềm kinh doanh chuyên ngành cho hàng ngàn công ty trên khắp thế giới. Xin chọn ngành nghề của bạn dưới đây để xem thông tin chi tiết về cách thức Epicor có thể cung cấp các giải pháp ngành nghề cho bạn và kiến thức chuyên môn bạn cần.

Mỗi giải pháp chuyên ngành đều đáp ứng hơn cả những đòi hỏi trong mô hình lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) truyền thống để cung cấp việc quản lý tài chính, quản lý sản phẩm, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và nhiều khía cạnh khác.

Sản xuất

Những giải pháp phần mềm sản xuất đã được trao nhiều giải thưởng của Epicor cung cấp các giải pháp ERP, CRM và chuỗi cung ứng tích hợp, theo thời gian thực cho những nhà sản xuất theo mô hình hỗn hợp và sản xuất theo đơn đặt hàng. Epicor tập trung vào việc đáp ứng những thách thức của việc hợp tác nâng cao, cải tiến quy trình liên tục, sản xuất hàng loạt theo yêu cầu khách hàng và cải thiện việc giao hàng đúng thời gian. Epicor cung cấp các giải pháp cho những dạng nhà sản xuất riêng biệt – từ cửa hàng nhỏ đến nhà sản xuất với các thành phần sản xuất theo đơn đặt hàng phức tạp. Những ngành then chốt mà Epicor tập trung giải pháp sản xuất của mình bao gồm chế tạo kim loại, máy móc công nghiệp, điện tử, hàng không vũ trụ và nhiều ngành khác.

Phân phối

Epicor Phân phối cung cấp giải pháp phần mềm phân phối tích hợp, từ đầu cuối đến đầu cuối. Với các ứng dụng quản lý kho hàng, phân phối, tài chính và quản lý quan hệ khách hàng đã đạt nhiều giải thưởng, các nhà phân phối có được cái nhìn tổng quan, toàn diện và đầy đủ về mỗi khách hàng. Epicor Phân phối cung cấp tất cả chức năng cần thiết mà nhà phân phối cần để thành công trong thế kỷ 21, bao gồm khả năng nâng cao về quản lý hàng hóa tồn kho và kho hàng, cũng như các công cụ dự báo và phân tích, hoạch định, lập chiến lược kinh doanh.

Nhà hàng-khách sạn

Giải pháp của Epicor cho nhà hàng-khách sạn là giải pháp toàn diện cho phép các tổ chức hoạt động trong lãnh vực này quản lý và sắp xếp hợp lý hóa đến hầu như ̀ từng khía cạnh của hoạt động vận hành; từ báo cáo hàng ngày, quản lý trưng dụng và quản lý tài liệu đến tài chính trọng tâm; phân tích, hoạch định, lập chiến lược kinh doanh; và nhiều khía cạnh khác. Phần mềm tiếp đón của Epicor loại trừ việc tiêu tốn thời gian gấp hai lần và chức năng nhập liệu thủ công với khả năng tích hợp liền mạch vào Hệ thống Quản lý Tài sản (PMS) và Điểm Bán (POS). Các nhà hàng dẫn đầu, nhóm thể thao và hơn 70% chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới nhận thức được những lợi ích của giải pháp chuyên ngành này.

Bán lẻ

Hàng trăm nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới dùng các giải pháp của Epicor Bán lẻ để có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn, có năng suất hơn và tính cạnh tranh hơn. Các giải pháp phần mềm bán lẻ của chúng tôi xây dựng dựa trên công nghệ .NET của Microsoft, để nâng cao hoạt động kinh doanh và đáp ứng các mục tiêu dịch vụ và hàng hóa luôn tiến triển của những người mua hàng hai chiều ngày nay. Epicor mang đến các giải pháp quản lý bán lẻ toàn diện cho doanh nghiệp thuộc tất cả các tầng lớp – từ chuỗi khu vực đến các nhãn hiệu toàn cầu đa kênh.

Dịch vụ

Epicor Dịch vụ là hồ sơ giải pháp toàn diện cho phép các công ty chiến thắng và phân bổ nguồn lực trong kinh doanh, quản lý chuyển giao dịch vụ, sắp xếp hợp lý hóa hoạt động tài chính cũng như phân tích hiệu suất kinh doanh trong toàn bộ tổ chức dịch vụ. Nắm lấy những phát triển mới nhất trong công nghệ, phần mềm của Epicor dành cho các tổ chức dịch vụ cung cấp cái nhìn chính xác, theo thời gian thực về hoạt động kinh doanh dịch vụ, để bạn có thể chủ động quản lý với phong thái tự tin. Chế độ quản lý quy trình kinh doanh nhúng cung cấp tính linh hoạt mà một tổ chức cần đến khi công việc kinh doanh đươc mở rộng. Các giải pháp phần mềm của chúng tôi dành cho tổ chức dịch vụ sẽ tối ưu hóa các quy trình kinh doanh, giúp công ty có khả năng mở rộng chuỗi giá trị, tăng thu nhập và thúc đẩy lợi ích hiệu suất trực tiếp đến mức cuối cùng.

Thông tin Thêm về Giải pháp Chuyên Ngành của Epicor

Nếu bạn có thắc mắc về Phần mềm Giải pháp Kinh doanh của chúng tôi, vui lòng gọi chúng tôi theo số +65 6333 8121, chat với chuyên gia, hoặc gửi email cho chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp phần mềm chuyên ngành của Epicor. Vui lòng lưu ý rằng bạn sẽ được chuyển đến trang web của tập đoàn bằng tiếng Anh.

 

 © Epicor Software Corporation  
Điều khoản sử dụng |  Chính sách bảo mật