Epicor ERP Software

อุตสาหกรรม

โซลูชัน

การปรับซอฟต์แวร์ ERP รูปแบบใหม่

Epicor นำเสนอแนวทางใหม่ในการออกแบบ สร้าง และใช้งานระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) รวมทั้งโซลูชันซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ เราได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ ERP ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานทุกด้านขององค์กร คุณสามารถชมการสาธิตแบบมัลติมีเดียนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน การรองรับการใช้งาน และผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ ERP ของ Epicor

ผู้นำในซอฟต์แวร์องค์กรในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ด้วยการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทางของอุตสาหกรรมหลัก เช่น การผลิต การจัดจำหน่าย การค้าปลีก การต้อนรับ และบริการต่างๆ Epicor ให้โซลูชันชั้นนำทางอุตสาหกรรมและความเชี่ยวชาญในสาขาที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลักดันให้เกิดประโยชน์จากการแข่งขัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ ERP และโซลูชันการค้าปลีกของ Epicor ได้ทันที
ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล

ดู Epicor แบบอินเทอร์แอกทีฟ การแนะนำ เว็บคาสต์ด้านความรู้ วิดีโอ และงานแสดงสินค้าทั่วโลก
ในแบบอินเทอร์แอกทีฟ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี ERP รุ่นถัดไปของ Epicor และฟังก์ชันการทำงานใหม่ล่าสุดที่นำเสนอ

ชมการแนะนำเกี่ยวกับการค้าปลีกของ Epicor ในแบบเสมือนจริง เพื่อเรียนรู้วิธีปรับปรุงการดำเนินงานและการขาย

มัลติมีเดียที่เกี่ยวข้อง


© Epicor Software Corporation  
Terms of Use |  Privacy Policy