Epicor ERP Software

บริการทั่วโลกของ Epicor

Epicor มุ่งมั่นต่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยาวนานและประสบความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้าของเรา จุดประสงค์ของเราคือการทำงานกับลูกค้าของเราเพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจของพวกเขาในปัจจุบัน และช่วยให้พบกับโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต ในการบรรลุเป้าหมายนี้ Epicor ได้รวมซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเข้ากับบริการที่ดีที่สุด Epicor นำเสนอบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากซอฟต์แวร์ Epicor ของพวกเขาและขยายผลตอบแทนจากการลงทุนด้านซอฟต์แวร์อีกด้วย

การให้คำปรึกษาของ Epicor

การให้คำปรึกษาของ Epicor นำเสนอบริการที่หลากหลายในการนำไปใช้ การฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการ และการปรับแต่งซอฟต์แวร์ การให้คำปรึกษาประกอบด้วยด้านการนำไปใช้ การให้คำปรึกษาด้านกระบวนการทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาด้านการจัดการประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาด้านระบบและฮาร์ดแวร์ การอัพเกรดและการโยกย้าย และการพัฒนาโซลูชันที่กำหนดเอง

การศึกษาของ Epicor

การศึกษาของ Epicor นำเสนอไลบรารีของคอร์สการฝึกอบรม สื่อการศึกษา และทรัพยากรของผู้ใช้มากมาย ซึ่งให้แพล็ตฟอร์มที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าเพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่หลากหลายช่วยให้ลูกค้าเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดซึ่งตรงกับความต้องการของพวกเขา และปรับแต่งโปรแกรมให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

การสนับสนุนของ Epicor

การสนับสนุนของ Epicor ดำเนินงานอยู่ทั่วโลกด้วยพนักงานมากกว่า 350 คน ในศูนย์การสนับสนุน 14 แห่งในที่ตั้งต่างๆ ทั่วโลก เราให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ลูกค้าของเราด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในแอปพลิเคชัน เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมของเรา รวมทั้งการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีการสนับสนุนขั้นสูงให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

การจัดจ้างภายนอกของ Epicor

การจัดจ้างภายนอกของ Epicor นำเสนอบริการต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งให้ลูกค้าติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ ทรัพยากรเฉพาะด้าน และเครื่องมืออำนวยความสะดวกระดับโลก บริการที่นำเสนอ ได้แก่ Application Hosting, Application Management, Help Desk Management, Business Process Outsourcing และ System Assurance (Disaster Recovery)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการทั่วโลกของ Epicor

เรียนรู้ว่าบริการและโซลูชันทั่วโลกของ Epicor สามารถช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจในปัจจุบันของคุณได้อย่างไร โปรดทราบว่าระบบจะนำคุณกลับไปที่เว็บไซต์บริษัทในภาษาอังกฤษ

 

 © Epicor Software Corporation  
Terms of Use |  Privacy Policy