iScala | Epicor
small-menu-callout.png
small-logo.png
Go Search
 • Epicor® iScala

  En stor del av funktionaliteten i iScala finns nu i nästa generation lösning från Epicor där den kompletteras med ny funktionalitet. Ta reda på mer om nästa generations lösningar från Epicor.  Läs mer

  Epicor iScala är ett affärssystem framtagen för multinationella företag samt stora lokala och regionala företag med betydande handel med utlandet. Mjukvarulösningen innehåller bland annat en integrerad Enterprise Resource Planning (ERP), hantering av leveranskedjor, Manufacturing Execution Systems (MES), projektledning och avlöningslistor, allt byggt på Microsofts flexibla lösning .NET med webbtjänstbaserat gränssnitt.

  Epicor Diagram

  iScala kombinerar landsspecifika lokaliseringar och flerspråkig mjukvara med förmåga att hantera globala affärsmodeller bestående av ett eller flera företag med behov av att samarbeta med kunder, leverantörer eller andra samarbetspartners för att uppnå en hög nivå av effektivitet inom verksamheten. Med specialiserad funktionalitet direkt vid installation hjälper iScala företaget att uppnå ett övertag gentemot konkurrensen inom branscher som läkemedel, industriell tillverkning, elektronik, konsumentvaror och bilar och fordon.

  Företag kan standardisera sina olika fabriker och avdelningar på en centraliserad eller distribuerad modell av iScala samtidigt som fullt stöd finns för lokala språk och landsspecifika avvikelser som kan uppkomma. Genom de båda modellerna har huvudkontoret kontinuerlig insyn i verksamheten och dess olika operationer samt fullt stöd för global implementering av standardprocedurer och kontroller.

  iScala har en integrationskapacitet som gör det möjligt att skräddarsy affärsprocesser och sammanlänka interna och externa leveranskedjor för automatiserad handel vilket innebär lägre kostnader, förbättrar anpassningstiden vid eventuella förändringar av olika slag och ger detaljerad information om utbud och efterfrågan för att kunna fatta korrekta beslut.

  iScalas omfattande funktionella djup och bredd, från kundhantering till distribution gör det möjligt att snabbt implementera och automatisera företagets nyckelprocesser oberoende av var verksamheten befinner sig.

  Läs mer om lösningarna i programsviten Epicor iScala

  Läs mer om Epicors branschspecifika lösningar

  Epicor erbjuder en rad branschspecifika lösningar baserade på Epicor iScala.

  Klicka här för mer information angående våra industrilösningar.

  För mer information, e-posta till  infosweden@epicor.com