small-menu-callout.png
small-connect-with-epicor-top.png
Go Search
 • Epicor® – Nästa generations affärslösning

  Business without barriers - det är konceptet bakom Epicos nästa generation affärssystem. Det finns ett nytt sätt att arbeta med affärssystem. Nu begränsas inte längre produktiviteten av teknologi, integration eller tillgänglighet. I stället introducerar Epicor ett innovativt nytänkande vad gäller samarbete, kompabilitet och resultat. Epicor är från första kodraden skapat för ett effektivt företagande i tillväxt och förändring.

  Det flexibla kontoret har nu blivit verklighet. Nu finns informationen ur ditt affärssystem åtkomligt från vilken plats som helst. Visibilitet genom bolagets alla pågående processer i realtid ger en enorm möjlighet till effektiv verksamhetsstyrning.

  Epicor-ERP-v10-Diagram-SV-0214_web


  Epicors nästa generations affärslösning bygger på teknologin i Epicor Internet Component Enviromnet (ICE). ICE sammanfogar serviceorienterad arkitektur och Web 2.0 för att ge den flexibilitet som krävs för att nyttja oförutsedda möjligheter i framtiden.

  Informationen finns tillgänglig var som helst oavsett tidpunkt antingen via datorn, webben eller mobilen. Användarna får tillgång till den funktionalitet och tillgänglighet de behöver medan ICE gör att den underliggande komplexiteten förblir osynlig. Målet är att göra flödet av information och processer osynligt för användaren. Kort sagt handlar det om att leverera rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt.

  Epicor uppfyller ditt företags behov oberoende av land, bransch och storlek.

  Epicors lösningar

  Branschlösningar

  Epicor levererar lösningar som är skräddarsydda för de behov som finns hos tillverkare, distributörer och tjänsteorienterade bolag. En mängd speciellt anpassade branschlösningar finns tillgängliga för att täcka dina unika behov.

  Epicor introducerar Business without Barriers. • Epicor ERP 10 Virtual Tour

  Klicka här för att öppna Epicors virtuella ERP-tur