Elektronisk och Högteknologisk | Epicor
Go Search
 • ERP-programvara: Lösningar för elektronisk och högteknologisk utrustning

 • På Epicor® är vi övertygade om att flexibilitet är en viktig förutsättning inom elektronik-, halvledar- och elektricitetsektorn. I en global, alltmer reglerad och konkurrensbetonad miljö med föränderliga kundbehov måste du ligga steget före när det gäller produktkvalitet, tillverkningskostnader och leveranser på utlovad tid. Epicors ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) för elektronik- och högteknologibranschen hjälper dig att snabbt anpassa och bevara din ledande position på marknaden. VåraERP-lösningar integrerar sömlöst med din befintliga teknikinfrastruktur.

  Epicor for Electronics and High Tech tillhandahåller:

  • Omfattande stöd för Kanban som hjälper dig att uppfylla dina tillverkningsmål.
  • En grund för kraftiga produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar i hela företaget med omfattande kvalitetshantering.
  • Epicors lösning för produktlivscykelhantering (PLM) fungerar som en central kunskapsdatabas för process- och produkthistorik, och ger god insyn, integration och datautbyte mellan alla företagsanvändare som arbetar med produkter.
  • Integrationer med 2-D CAD-, 3-D CAD-, E-CAD- och elektrisk CAD-programvara.
  • Ett komplett ramverk för efterlevnad av lagstadgade och branschspecifika standarder, till exempel kraven i RoHS, WEEE, ISO, TS (bilindustrin), AS (rymdindustrin) och FDA (21CFR11).
  • Möjligheter att hantera finansiella processer för garantiärenden, granskningsresultat och godkännandekedjor, vilket är rapporteringskrav som krävs för efterlevnad av Sarbanes-Oxley och TREAD.

  Använd Epicors ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) för elektronik- och högteknologibranschen för att länka till handelspartner, processer och system i leveranskedjan. Genom att ta bort processer som inte tillför något värde och genom att synkronisera i och utanför företaget kan du uppfylla kundernas krav på lägre kostnader och snabbare leveranser. Låt Epicor hjälpa dig att överträffa dina mål.

 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »

small-menu-callout.png
small-logo.png