Lösningar för bygg- och konstruktionsbranschen | Epicor
Go Search
 • ERP-programvara: Lösningar för bygg- och konstruktionsbranschen

 • Företag inom bygg- och konstruktionsbranschen ställs inför ett antal utmaningar. Man måste exempelvis ha möjlighet att lämna exakta anbud och kostnadskalkyler, samt effektivt kunna hantera komplexa projekt, modifiera order och fakturering. Epicor®förstår din bransch och dess utmaningar och har utvecklat Epicor for Construction and Engineering – en branschspecifik ERP-lösning som integrerar sömlöst med den befintliga teknikinfrastrukturen.

  Epicor for Construction and Engineering:

  • Epicor for Construction and Engineering är byggt från grunden baserat på en modern serviceorienterad arkitektur (SOA) och utökar gränserna för traditionell, projektbaserad ERP.
  • Kraftfulla funktioner för intäktsredovisning med lönsamhetsspårning och marginalkontroll.
  • Omfattande projektledning med arbetsanalysstrukturer på flera nivåer, robust schemaläggning av resurser och effektiv kontraktshantering.
  • Effektiv anbudshantering via inbäddade funktioner för kundstöd (CRM), t.ex. insyn och historiska anbud.
  • Fullständig insyn i projektbaserade resurser, t.ex. tillgångar, lager, material och arbete.
  • Fakturering av rätt projektkostnader i rätt tid via smidig registrering av tid, material- och utgiftstransaktioner, i kombination med flexibel intäktsredovisning.
  • Integrerad resultathantering för analys av projektets kostnader, status och nyckeltal (KPI:er).

  Epicor for Construction and Engineering är en kraftfull affärs- och programlösning som ger dig den flexibilitet och skalbarhet som du behöver för att öka företagets lönsamhet genom att optimera dina viktigaste resurser.

 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »

small-menu-callout.png
small-logo.png