Epicor ERP Software
   Global Sites

ERP-programvara: Lösningar för elektronisk och högteknologisk utrustning

På Epicor® är vi övertygade om att flexibilitet är en viktig förutsättning inom elektronik-, halvledar- och elektricitetsektorn. I en global, alltmer reglerad och konkurrensbetonad miljö med föränderliga kundbehov måste du ligga steget före när det gäller produktkvalitet, tillverkningskostnader och leveranser på utlovad tid. Epicors ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) för elektronik- och högteknologibranschen hjälper dig att snabbt anpassa och bevara din ledande position på marknaden. Våra ERP-lösningar integrerar sömlöst med din befintliga teknikinfrastruktur.

Epicor for Electronics and High Tech tillhandahåller:

  • Omfattande stöd för Kanban som hjälper dig att uppfylla dina tillverkningsmål.
  • En grund för kraftiga produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar i hela företaget med omfattande kvalitetshantering.
  • Epicors lösning för produktlivscykelhantering (PLM) fungerar som en central kunskapsdatabas för process- och produkthistorik, och ger god insyn, integration och datautbyte mellan alla företagsanvändare som arbetar med produkter.
  • Integrationer med 2-D CAD-, 3-D CAD-, E-CAD- och elektrisk CAD-programvara.
  • Ett komplett ramverk för efterlevnad av lagstadgade och branschspecifika standarder, till exempel kraven i RoHS, WEEE, ISO, TS (bilindustrin), AS (rymdindustrin) och FDA (21CFR11).
  • Möjligheter att hantera finansiella processer för garantiärenden, granskningsresultat och godkännandekedjor, vilket är rapporteringskrav som krävs för efterlevnad av Sarbanes-Oxley och TREAD.

Använd Epicors ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) för elektronik- och högteknologibranschen för att länka till handelspartner, processer och system i leveranskedjan. Genom att ta bort processer som inte tillför något värde och genom att synkronisera i och utanför företaget kan du uppfylla kundernas krav på lägre kostnader och snabbare leveranser. Låt Epicor hjälpa dig att överträffa dina mål.

Har du frågor om vår ERP-lösning för elektronik- och högteknologibranschen? Chatta med en expert eller skicka ett e-postmeddelande

.

Fråga en Epicor elektronisk och högteknologisk utrustning specialist
Berättat Epicor elektronisk och högteknologisk utrustning data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers