Läkemedel | Epicor
Go Search
 • Läkemedel

 • Dagens läkemedelsföretag arbetar under konstant press att på ett effektivt sätt kunna hantera dagliga situationer samtidigt som strategiska frågor behandlas och regelverket ständigt förändras.

  illverkare av medicin och bioteknik, kemikalier, kosmetika, färg, lim, samt mat och dryck måste alla försöka reducera driftskostnader samt förbättra sin service till kunderna.

  Epicor® har lösningen till företagets utmaningar

  Epicors helt integrerade lösning för resursplanering (ERP) och beräkning av materialåtgång maximerar effektiviteten inom organisationen. Epicor erbjuder en enskild åtkomstpunkt för all data relaterad till försäljning, tillverkningsinformation, köporders och kvalitetsdokumentation.

  Epicor har tillsammans med sina kunder i branschen arbetat för att identifiera och förstärka de särskilda områden som kräver extra omsorg gällande dessa områden:

  • Kvalitetskontroll
  • Spårning av enskilt parti
  • Återkallningsrutiner
  • Avfallshantering
  • Säkerhet och redovisningskedjor

  Dessa egenskaper har bäddats in i Epicors helhetstäckande lösning vilket ger branschspecifika funktioner ovanpå Epicors prisbelönta plattform.

 • Epicor-ratkaisut on suunniteltu kunkin alan yksilöllisiin toiminnallisiin vaatimuksiin, ja ne ovat saatavilla pilvipalveluna, hallinnoituna palveluna tai paikan päällä. Asiakkaat pystyvät paremmin hallitsemaan monimutkaisia kokonaisuuksia ja keskittymään olennaisimpiin kasvua tuottaviin toimiin.

  Ota yhteyttä asiantuntijaan »

small-menu-callout.png
small-logo.png