Go Search
 • CFO Resources
 • Epicor ERP förser ekonomichefer med korrekt information och god insyn så att de kan fatta välgrundade beslut i rätt tid. Genom att fatta smartare ekonomiska beslut förstärks individernas och organisationens resultat och företaget kan växa snabbare.

 • Välinformerade ekonomichefer förlitar sig på ERP-data för att fatta smarta beslut

  Har ekonomicheferna de verktyg de behöver för att fatta de bästa besluten som ger tillväxt för företaget?

  46 procent av alla ekonomichefer och ekonomiska beslutsfattare säger att de fattar viktiga beslut baserat på intuition istället för på hårda fakta. Här får du åtkomst till en e-bok där du får reda på hur du med mer välgrundade beslut kan öka lönsamheten.


  Ladda ned e-bok

  Hjärna eller hjärta? Hur fattar ekonomichefer beslut?

  När ekonomichefer har problem med att få ut korrekta ekonomiska rapporter från sina IT-system måste de förlita sig på enbart magkänsla – vilket kan påverka resultatet, lönsamheten och tillväxten negativt. Titta på denna infografik för att se hur ditt företag står sig i jämförelsen.


  Ladda ned infografiken

  1 av 2 ekonomichefer förlitar sig på intuition när de fattar beslut

  Ekonomichefer bombarderas med mängder av datakällor, ändå uppger nästan en fjärdedel att de inte har ekonomiska rapporteringsverktyg. Se den här presentationen för att lära dig hur ekonomichefer fattar välgrundade beslut som stärker företagets tillväxt och lönsamhet.


  Se presentation

 • Industrianalytikerns perspektiv: Korrekta ekonomiska ERP-data leder till smart beslutsfattande

  Aberdeen Group—Ekonomiska rapporter i realtid: det måste gå snabbt

  Ladda ned denna rapport från Aberdeen Group för att lära dig mer om hur högpresterande företag levererar ekonomisk information i rätt tid inför beslutsfattande, något som förbättrar resultatet i 86 procent av fallen.


  Ladda ned rapporten

  Aberdeen Group—Ligg steget före med flexibel ekonomisk planering, budgetering och prognoser

  Ladda ned denna rapport från Aberdeen Group för att ta reda på hur rätt teknik kan hjälpa företagen att snabbt få tillgång till den information de behöver för att kunna fatta snabba, korrekta och välgrundade beslut.


  Ladda ned rapporten

 • Vad händer när företagen inte kan förlita sig på korrekta data från ERP?

  1 av 6 arbetare oroar sig för att de kan bli av med jobbet om de fattar ett dåligt beslut

  När man oroar sig för att fatta fel beslut kan det påverka hälsan och välbefinnandet. Rätt teknik som ger tillgång till korrekta data kan minska denna oro – och konsekvenserna av den. Titta på infografiken för att se resultatet av undersökningen.


  Ladda ned infografiken

  Undersökningen visar de oväntade effekterna av beslut som inte är välgrundade

  Martin Hill, marknadschef på Epicor International, kommenterar undersökningsresultatet och avslöjar hur den senaste ERP-tekniken förenklar tillgången till data som stödjer beslutsfattande.


  Titta på videon

  Undersökning utmanar företagen att hjälpa personalen att fatta mer välgrundade beslut

  En ny generation av ERP ger bättre stöd för korrekt beslutsfattande i rätt tid, vilket stärker individernas och organisationens resultat och företaget kan växa snabbare.


  Titta på presentationen

 • Epicor ERP – korrekta data i rätt tid för ekonomisk rapportering

  Bättre beslut innebär snabbare tillväxt

  Epicor ERP Financial Management levererar enkla, men kraftfulla lösningar som hjälper ekonomiorganisationer att uppfylla komplexa, dynamiska affärsmål och leverera korrekt information i rätt tid. Epicor ERP 10 levererar den ekonomiska insyn du behöver för att stärka den operativa effektiviteten och fatta smartare beslut som får företaget att växa.  Läs mer

  Epicor Financial Management Suite

  Epicor ERP Financial Management stödjer en global verksamhet, möjliggör en effektiv operativ drift när verksamheten växer och ger åtkomst till ekonomisk information i realtid för smartare beslutsfattande.


  Ladda ned broschyren

  Stöd företaget med relevant och korrekt information i rätt tid

  Epicor ERP Financial Management stärker ditt företags tillväxtstrategi med avancerad rapportering och analyser som stödjer snabbare affärsbeslut.


  Titta på webbinariet

small-menu-callout.png
small-logo.png