Epicor ERP Software
   Global Sites

Epicor® för mellanstora företag

Mellanstora företag lyckas genom att erbjuda nya och innovativa produkter och tjänster. Verksamheten måste vara tillräckligt flexibel för att svara till förändrad efterfrågan och teknologiska framsteg. I takt med att branscherna företaget arbetar mot utvecklas handlar företagets metoder för att behålla konkurrensövertaget mer och mer om minskning av kostnader, bättre kundservice och förbättrade verksamhetsrutiner.

Epicor vet att många mellanstora företag möter samma utmaningar som de stora företagen gör, men de mellanstora företagen har inte alls samma tillgång till resurser. Det mellanstora företaget måste omvärdera sin egen position och sina leveranspartners positioner gentemot konkurrensen, för att sedan positionera sig själva till att snabbt svara till förändringar på marknaden.

  • Öka intäkterna. Investeringen i nya affärsapplikationer måste visa snabb och fortsatt ROI genom att hjälpa er att reducera ineffektiva processer, optimera rutiner och öka lönsamheten.
  • Garantera produkternas kvalitet. Kvalitetsnivåerna måste möta kundernas behov och en generell målsättning om hög kvalitet måste införas hos samtliga anställda. Affärsapplikationen måste ge stöd för företagets affärsplan och filosofi och tillåta företaget att jobba på effektivast möjliga sätt.
  • Förbättra samarbetet med kunder och leverantörer. För att leveranskedjorna ska vara så effektiva som möjligt krävs att ni förstår kundens planer för sina produkter och att ni deltar på lämplig nivå vid framtagning av kundens produkt. På samma sätt krävs att era leverantörer har säker och noga kontrollerad tillgång till information i er verksamhet för att kunna leverera en så väl anpassad produkt som möjligt.
  • Hantera och förstärka kundrelationer. En bra relation till alla typer av kunder är viktig för alla nivåer av verksamheten. Det gör det möjligt att anpassa verksamheten efter kundens behov på de olika nivåerna.
  • Verka globalt. Ni behöver affärsapplikationer med stöd för anställda, kunder och leverantörer på internationell nivå. Företaget måste uppfylla internationella regelverk och ha förmåga att introducera produkter och tjänster samtidigt på olika marknader världen över.
  • Ta verksamheten till nästa nivå. Rätt mjukvarulösning kan hjälpa till att omvandla verksamheten idag och även appliceras på morgondagens långtgående strategier för tillväxt.

Fråga en Epicor för mellanstora företag specialist
Berättat Epicor för mellanstora företag data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers