Epicor ERP Software
   Global Sites

Marknadsföring

Kunskap är makt. Ju bättre information som besluten baseras på, ju bättre kommer de att vara. Om informationen är aktuell, detaljerad, korrekt och dessutom tillgänglig i realtid kan verksamhetskritiska beslut fattas snabbare och säkrare.

Epicor® Merchandising är en sofistikerad och integrerad mjukvara som ger hela verksamheten tillgång till de verktyg för beslutsfattning som behövs för att driva en framgångsrik affärsverksamhet. Epicors lösning ger företaget möjlighet att enkelt hantera lagret i alla delar av verksamheten vilket ökar effektiviteten och snabbar på affärsprocessen.

  • Stöd för många olika typer av beställningar och distributionskanaler som exempelvis cross-dock och drop-ship. Integreras enkelt med Allocation and Replenishment för att kraftigt reducera tiden som läggs ned på att skapa och skicka köporders.
  • Inventariehantering maximerar artikelflödet och produktiviteten. Automatiserad påfyllning av lager ser till att nivåerna är de rätta för att butikerna ska klara försäljningsmålen. Nivåerna justeras automatiskt efter växlande trender och efterfrågan vilket resulterar i högre försäljning och högre marginaler med minimal investeringskostnad.
  • Prisstyrning ger den flexibilitet som krävs för att kunna maximera försäljningsmöjligheterna. Enkel hantering av permanenta och temporära prisändringar med flexibiliteten att kunna sätta priser efter plats, färg och en mängd olika kombinationer för att försäljningen ska skjuta i höjden.
  • Lagerstyrning ser till att artiklarna når till rätt butik i tid.
  • Effektivisera och automatisera allokeringsprocessen genom sammanlänkning av inköp, inkommande och transfermoduler med Data Warehouse som ger all väsentlig information.
  • Orders and Fulfillment är en komplett applikation för orderhantering och kundservice, framtagen speciellt för återförsäljare och agerar som mittpunkt för alla inkommande orders, oavsett var de kommer ifrån.
  • E-Comm innehåller funktioner för webbdesign med total integrering vilket ger marknadsföringsavdelningen möjlighet att hantera webbhandeln genom ett intuitivt webbgränssnitt.
  • Rapportering och analys låter användarna utnyttja den information som finns i Epicor Merchandising System till fullo.

För mer information, e-posta till infosweden@epicor.com


Fråga en Epicor Marknadsföring specialist
Berättat Epicor Marknadsföring data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers