Epicor ERP Software
   Global Sites

Kassasvinn

Kassasvinn i återförsäljningsbranschen inkluderar idag många olika områden, men det mest framträdande är stöld ur kassan av företagets anställda. Allt eftersom svinnet uppdagas och olika tekniker för stöld upptäcks kommer ständigt nya tekniker upp till ytan. Med dagens butikssystem är behovet av manuell papperssortering långt bakom oss, men med den mängd data som genereras i en butik måste systemet för motverkande av kassasvinn ha förmågan att snabbt identifiera misstänkt beteende, analysera och tala om när vidare undersökning är nödvändig.

Epicor® tillhandahåller återförsäljare en uppsättning verktyg för att minska förlusten, förbättra utredarens kraft och effektivitet och ge detaljerad information och individuell hantering av olika fall vid ett eventuellt åtal. Eftersom systemet är helt webbaserat är det åtkomligt från precis vilken plats som helst – från exempelvis kontoret, butiken eller hotellrummet.

Bland nyckelfunktionerna finns bland annat:

  • Rapporthantering som använder sig av användardefinierade nyckelparametrar (KPI) för schemalagd rapportering och identifiering av problemområden. Utredaren kan generera rapporter på beställning och summera misstänkta aktiviteter för att omedelbart ringa in problemen istället för att söka igenom hela databasen.
  • Funktioner för snabbundersökning som snabbt kontrollerar transaktioner och aktiviteter utan att behöva vänta på schemalagd rapport. Nyckeldata länkas enkelt ihop för närmare undersökning för att särskilja eventuella bedrägerier från oskyldiga transaktioner.
  • Profilering av enskilda anställda ger bra översikt över samtliga aktiviteter rörande en enskild person.
  • Hantering av enskilda fall för professionell undersökning med funktioner för att dokumentera bevismaterial, spara anteckningar samt rapport av händelseförloppet för att slutligen tillhandahålla sammanlänkade bevis vid eventuellt åtal.
  • Skräddarsydd rapportskrivning hjälper till att identifiera nya problemområden eller tekniker för kassasvinn. Rapporter kan enkelt kategoriseras, delas med andra användare, schemaläggas och skräddarsys med hjälp av ett intuitivt webbläsargränssnitt.

För mer information, e-posta till infosweden@epicor.com


Fråga en Epicor Kassasvinn specialist
Berättat Epicor Kassasvinn data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers