Epicor ERP Software
   Global Sites

Introduktion till den nya versionen av Epicor® ERP
Öka tillväxten med effektivare kostnadshantering och bättre kundnöjdhet

Med introduktionen av Epicors nya version av nästa generations ERP-lösningar (Enterprise Resource Planning) har vi som målsättning att hjälpa organisationer att utnyttja det föränderliga ekonomiska läget.Epicors senaste version erbjuder kraftfulla funktioner som fokuserar på kostnadsreducering, processoptimering och effektiv kundservice – högprioriterade områden för återhämtning och tillväxt. Utforska hela listan med Epicors programlösningar.

Nästa generations ERP-programvara från Epicor ger företagen helt nya möjligheter och förutsättningar. Epicors lösningar är anpassade till hur människor arbetar i dag men är väl förberedda för förändring. Epicor är en heltäckande ”end to end”-programlösning för företag.

Epicor Diagram Financial ManagementSupply Chain ManagementProduction ManagementPlanning and SchedulingProject ManagementProject ManagementService ManagementHuman Capital ManagementSales ManagementCustomer Relationship Management

Anpassade efter din bransch

I dag hjälper Epicors ERP-lösningar en rad medelstora företag, organisationer och filialer på Global 1000-listan att maximera sina viktigaste resurser för en lönsam tillväxt. Epicor riktar sig dessutom till ett flertal olika branscher, däribland tillverknings-, distributions-, service-, hotell- och återförsäljningsbranschen. Epicors lösningar tillhandahåller heltäckande, branschspecifik funktionalitet inom vart och ett av dessa områden. Se själv varför Epicor ERP är den perfekta lösningen för just din bransch. Läs mer på.

Lösningar för globala företag

Om ditt företag har en global verksamhet – antingen som ett multinationellt företag, med en filial i ett annat land, eller bara med en handelspartner – behöver du specifika funktioner för en effektiv verksamhetsdrift.Nästa generations ERP-lösningar från Epicor representerar en helt ny typ av lösningar, som har utvecklats för att uppfylla kraven på världens största marknader. Lösningarna bygger på en helt konfigurerbar, motorbaserad och anpassningsbar affärsarkitektur. Våra lösningar används i över 150 länder och finns tillgängliga på mer än 30 språk.


Fråga en Epicor Enterprise Resource Planning specialist
Berättat Epicor Enterprise Resource Planning data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers
Branscher
Lösningar
Produkter
Om Epicor
Kunder
Tjänster
Karriär