Epicor ERP Software
   Global Sites

Utbildnings

Den viktigaste investering ett företag kan göra är att se till att en affärslösning fungerar väl i praktiken. Epicor® erbjuder omfattande och grundliga utbildningar speciellt framtagna för att passa bra för de utbildningsbehov företaget har. Epicors utbildningstjänster finns i flera olika format, onlinekurser, virtuella klassrum, schemalagda lektioner på utbildningscenter och skräddarsydd utbildning på plats. Epicors utbildningstjänster finns till för att hjälpa företaget till framgång i sin egen takt. Vid sidan av kostnadseffektiva serviceverktyg finns omfattande utbildningsplaner och speciellt framtaget utbildningsmaterial för att hjälpa till med uppgradering och framgångsrika implementeringar.

Utbildning är en vital del i implementeringen. Att de anställda har mer kunskap om affärslösningen gynnar kraftigt organisationen och ökar produktiviteten. Epicor kan hjälpa de anställda till denna kunskap genom sina olika utbildningsprogram.

Epicors utbildningsavdelning har lång erfarenhet både från den akademiska världen och affärsvärlden. Samtliga är experter inom sitt område samt applicering av Epicors mjukvara. Experterna kombinerar ett effektivt strukturerat lärande med erfarenheter från utmaningar inom den riktiga världen. Epicors mål är att de anställda ska gå från utbildningstillfället med en stadig kunskapsgrund och känna sig motiverade att ytterligare vidga sin kunskap.

Utbildning hos Epicor

Epicor erbjuder utbildningsprogram för alla nivåer och avdelningar på företaget, från styrelse och avdelningschefer till dagliga användare. Varje utbildning är specialiserad och ger en översikt över de olika koncepten och erbjuder den praktiska utbildning som krävs för framgångsrikt användande av affärslösningen.

eLearning

eLearning är speciellt framtaget för att erbjuda ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att utbilda de anställda. Dessa utbildningstillfällen sker online vilket betyder att det inte innebär några kostsamma resor eller tid borta från kontoret. Allt som behövs är en telefonlinje, en webbläsare, en internetuppkoppling samt två timmar att ägna åt utbildningen.

Utbildning på plats

Epicor tar utbildningen till företaget. Med utbildning på plats kan Epicors professionella lärare ta med sin expertis och erbjuda utbildning i företagets lokaler. Detta är särskilt användbart när Epicors kursdatum inte passar med företagets schema, när en stor grupp anställda ska utbildas eller när företagets affärssystem är konfidentiellt. Utbildning på plats ger även företaget möjlighet att begära specifik utbildning rörande just det aktuella affärssystemet. Epicor kan skräddarsy utbildningen efter att passa organisationens speciella behov. Företaget sparar både tid och pengar på att utföra utbildningen på plats.

Distansundervisning

Letar företaget efter mer specialanpassat utbildningsprogram? Distansundervisning kan vara lösningen. Med samma kvaliteter och utbud som eLearning men med möjligheter att utbilda en-mot-en kan Epicors distansundervisning erbjuda en skräddarsydd plan för att hjälpa de anställda att få ut mer ur Epicors mjukvara.

Mer information

För aktuellt schema eller kursinformation, gå till EPICWEB och klicka på Utbildning.

För assistans med inloggning, registrering eller andra frågor, var vänlig kontakta Epicor på Education@Epicor.com.


Fråga en Epicor Utbildningstjänster specialist
Berättat Epicor Utbildningstjänster data överför


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers