Epicor ERP Software
   Global Sites

Lista över samtliga produkter

iScala
Epicor iScala är en affärslösning framtagen för världsomspännande företag, dotterbolag till dessa samt stora lokala och regionala företag med betydande handel med utlandet.
Läs mer

Enterprise
Epicor Enterprise är en end-to-end lösning för ERP med funktioner för hantering av kundrelationer (CRM), bokföring och hantering av leveranskedjor (SCM). Lösningen Epicor Enterprise är speciellt utvecklad för service- och distributionsbranschen.
Läs mer

Retail (Store/Enterprise/CRM)
Epicor CRS är en integrerad affärslösning för detaljhandeln som inkluderar POS-system, hantering av kundrelationer (CRM), orderhantering via flera kanaler, marknadsföring, kassasvinn samt revision och bokföring
Läs mer

Epicor for Service Enterprises
Epicor for Service Enterprises är en marknadsledande lösning för ERP som sträcker sig längre än traditionell PSA (Professional Services Automation) och har tagits fram speciellt för att möta de behov som finns i mellanstora till stora serviceorganisationer.
Läs mer

IT Service Management
Epicor ITSM är en gedigen uppsättning applikationer med stöd för de viktigaste delarna i IT-delen av verksamheten. Lösningen är baserad på Information Technology Infrastructure Library (ITIL) version 2 och 3.
Läs mer

Clientele
Epicor Clientele är en komplett lösning för hantering av kundrelationer (CRM) speciellt framtagen för att hantera kundcentrerade processer. Clientele innefattar moduler för support, försäljning, marknadsföring och självbetjäning.
Läs mer

Mattec MES
Epicor Mattec MES, production control software, provides instant monitoring and control for your production and manufacturing. Mattec MES helps you reduce scrap, waste and machine downtime, improve cycle times, Overall Equipment Effectiveness (OEE), plant productivity and automatic part qualification, and schedule production effectively.
Read Morerelated information


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers