Epicor ERP Software
   Global Sites

Epicor ERP

Globala affärssystem

Epicor är redo att hjälpa organisationer att utnyttja nya möjligheter på marknaden och hantera tillväxt med den nya versionen av vårt affärssystem. Styrt utifrån dagens användares behov, är Epicor ERP ett globalt affärssystem som levererar den valmöjlighet, flexibilitet och smidighet som krävs för att stödja strategiska initiativ och fasa ut ineffektiva processer.

Epicor ERP minimerar komplexiteten och levererar en affärssystemlösning som prioriterar enkel användning, samarbetsmöjligheter samt lyhördhet. Med flexibiliteten att köra lösningen på plats, outsourcad eller i molnet, levererar Epicor en omfattande uppsättning av globala funktioner - så att du kan driva lönsamhet, uppmuntra innovation och snabbt reagera på en föränderlig omvärld.

Utforska det breda utbudet av Epicors kraftfulla affärslösningar. Epicor ERP erbjuder en modulär approach med robusta funktioner som fokuserar på att minska kostnaderna, effektivisera processerna och förbättra kunddialogen - allt för att främja fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Upptäck Epicor ERP Solution Center för att lära dig mer om denna nya, visionära programvara.

Affärssystem som fokuserar på din bransch

Epicor erbjuder integrerade affärssystem med lösningar för hantering av kundrelationer (CRM), tillverkning, supply chain management (SCM), human capital management (HCM) med mera. Genom utnyttjandet av innovativa teknologier såsom webbtjänster, kan Epicor genom Epicor ERP erbjuda end-to-end och branschspecifika affärslösningar som är utformade för att möta behoven hos tillverknings-, distributions- och tjänstesektorn. Med skalbarhet och flexibilitet för att stödja långsiktig tillväxt, kan Epicor ERP kompletteras med ett heltäckande utbud av tjänster som genom en ”single-point-of-contact” främjar en snabb avkastning på investeringen och en låg total ägandekostnad. Mer

Affärssystem som erbjuder valmöjligheter gällande implementering och driftsättning

Epicor ERP är mycket flexibelt och skalbart och kan därför implementeras för att passa just dina unika operativa behov, dina resurser och din budget. Epicor ERP kan installeras på plats, outsourcad, eller som en SaaS- eller molnapplikation. Du bestämmer helt enkelt vilken implementeringsmodell som är rätt för din organisation. Mer

Stöd till det globala företaget med ERP-programvara

Om ditt företag är verksamt globalt, antingen som en multinationell koncern, med en enda anläggning i ett annat land eller helt enkelt som en handelspartner, inser du behovet av lokal funktionalitet och efterlevnad för att ditt företag ska kunna drivas på ett effektivt sätt.

Epicors nästa generations affärssystem representerar en ny typ av lösning; en lösning som redan från början är byggd för att kunna uppfylla kraven på världens största marknader genom en approach med anpassningsbar affärsarkitektur och konfigurerbar motor. Våra lösningar används i mer än 150 länder och finns på mer än 30 språk.


P21 Distribution Diagram


Titta närmre på affärssystemet Epicor ERP i vår “Virtual Tour”

Affärssystem

Epicor tillhandahåller ett antal olika branschspecifika lösningar som alla är baserade på vårt nästa generations affärssystem. För mer information om våra branschlösningar, besök branschsidan. Epicors branschlösningar.

Har du frågor om våra affärslösningar? Ring oss på +46 8 601 08 00 eller ställ din fråga här.

Fråga en Epicor specialist
Berättat Epicor data överför

Epicor Virtual Tour

Klicka här för att se en demo© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers