Epicor ERP Software
   Global Sites

Technology Solution Partner: Intermec

Intermec Technologies Corp. är en ledare inom globala lösningar för leveranskedjor och inom utveckling, tillverkning och integration av trådlös och icke trådlös automatiserad datainsamling, Intellitag® RFID (identifiering med hjälp av radiofrekvens) samt mobila datorsystem. Företagets produkter och tjänster används av kunder inom många branscher för att öka produktiviteten, kvaliteten och mottagligheten för olika delar i verksamheten, allt från hantering av leveranskedjor och resurser och tillgångar till försäljning och service.

Epicor® är partner i Intermecs Honors Partner Program. Honor-programmet är framtaget för att uppmärksamma och premiera partners som uppvisar överlägsen mjukvara med integreringssfunktionalitet samt skapar efterfrågan på sina respektive marknader.

Mer information om Intermec finns på www.intermec.com.


 © Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers