Epicor ERP Software
   Global Sites

Branschspecifika affärslösningar

Epicor® levererar branschspecifika lösningar för affärssystem till tusentals företag i hela världen. Varje lösning utökar gränserna för de traditionella ERP-lösningarna för leverans av ekonomisk styrning, produkthantering, customer relationship management (CRM), human capital management, supply chain management (SCM) och annat.

Epicor levererar lösningar som är skräddarsydda för att passa tillverkning, distribution, detaljhandel, hotellbransch och tjänster och inkluderar anpassade affärssystem för ett omfattande antal branscher och vertikala marknader. En storlek passar inte alla och därför medger Epicors unika “företagsskikt”-lösning att nästa generations affärssystemlösningar stödjer allt från små nystartade företag upp till stora multinationella företag samt olika utmaningar i branscher, från metalltillverkare till bilförsäljare och från allmänna tjänsteföretag till återförsäljare över flera kanaler. Genom att identifiera behovet av att utnyttja geografisk mångfald för både inkomst och kostnad i företaget medger Epicors omfattande affärssystemlösningar med branschinsikt att du överträffar konkurrensen med effektivare processer och kundtjänst i världsklass.

Nästa generations affärssystemlösningar

Epicor förstår dagens snabba ekonomi, de gemensamma förändringsfaktorerna och möjligheterna som de kan skapa. Vi inser att det inte alltid finns en plan över hur växlande behov och marknadsförhållanden ska hanteras.

Att leverera högsta möjliga kvalitetsnivå och processeffektivitet över hela företaget är det som skapar ett företag i världsklass, vilket kan visa upp vägledande kundnöjdhetsnivåer. Epicor skapade nästa generations affärsprogram för att hjälpa dig att optimera resultaten över hela företaget, oavsett om det opererar på en lokal, regional eller global nivå.


Epicor Virtual Tour

Klicka här för att öppna Epicors virtuella ERP-tur


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers