Epicor ERP Software
   Global Sites

Uppgraderingar och migreringar

Epicor® har ett mål gemensamt med sina kunder – framgång. Både Epicors mjukvara och tjänster är speciellt utformade för att hjälpa kunderna att nå större framgång inom verksamheten.

Upgrade & Migration Center på kundportalen EPICWEB

Som en del i detta mål garanterar Epicor att kunden ska kunna uppgradera till den av nästa generations affärslösningar som fungerar bäst för verksamheten i takt med att den växer. Med tiden utvärderar företaget sina behov och krav och Epicor kan hjälpa till med val av affärssystem med ett team av experter som tillhandahåller heltäckande support gällande uppgradering och migrering.

För detaljerad information angående migrations- och uppgraderingsprocessen för de olika lösningarna, ta kontakt med Epicors säljare eller logga in på kundportalen EPICWEB.related information


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers
Branscher
Lösningar
Produkter
Om Epicor
Kunder
Tjänster
Karriär