Epicor ERP Software
   Global Sites

Kundreferensprogram

Epicor® är en viktig del i företagets teknologiska infrastruktur och vårt mål är att vara del i företagets framgång. Tillsammans kan vi bli starkare och föra branschen framåt genom att använda rätt teknologi för att behålla övertaget mot konkurrensen. Genom att gå med i EPICValue kundreferensprogram hjälper företaget Epicor att ytterligare växa och investera i företagets lösning samtidigt som det innebär några viktiga förmåner.

Som medlem i EPICValue får företaget en unik möjlighet att vara med i gemensamma marknadsföringsaktiviteter för att dela med sig av framgången till branschtidningar, kommande kunder och analytiker vilket får företagets varumärke att växa.

Förmåner med EPICValue

  • Som en av Epicors högt värderade kunder får företaget värdefull ersättning för sin medverkan.
  • Ökad exponering genom en rad marknadsföringsaktiviteter som exempelvis föreläsningsmöjligheter och omnämnanden i pressuttalanden.
  • Bättre samarbete med Epicors experter och utvecklingsavdelningar, unika möjligheter till utbildning med branschexperter och ökad möjlighet att agera som rådgivare till Epicor.
  • Möjlighet att medverka i betatestning och att få tidigare tillgång till Epicors lösningar.

Företaget bestämmer självt hur mycket det vill medverka

Epicor är fullt medvetna om att tid är dyrbart. Som en del i anmälan anges hur mycket företaget är villigt att medverka. Innan evenemang och aktiviteter måste företaget godkänna sin medverkan och underrättas i god tid angående projektets storlek och vilka parter som är inblandade.related information


© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers