Epicor ERP Software
   Global Sites

Läs-mer -Gartner positionerar Epicor® som "Visionär" i Magic Quadrant för singelinstallerad ERP för produktcentrerade mellanstora företag

Läs hela rapporten från Gartner där Epicor placeras som "Visionär" i Magic Quadrant för singelinstallerad ERP för produktcentrerade mellanstora företag.1

Nästa generation Epicor ERP (tidigare Epicor 9) är en helt ny lösning – byggd på Epicor ICE Business Architecture. Programvaran har designats för att erbjuda utökad flexibilitet, förbättrad användbarhet och utökad funktionalitet med ännu bättre stöd dels integration applikation till applikation och dessutom för samarbete mellan affärsenheter, en framgångsfaktor för hantering och distribution av information inom verksamheten!

Epicor ERP används idag av mer än 4 000 kunder representerande 70 länder runt om i världen. Kunderna har gjort valet där Epicor är nästa generations ERP-plattform och som erbjuder ett bättre stöd för verksamheten, förbättrade möjligheter till affärsutveckling, processförbättringar och en sann presentation av verksamhetens värdekedja.


Gartner Magic Quadrant, upphovsrättsskyddad per september 11 2013, tillhör Gartner och används med tillstånd. Magic Quadrant är en grafisk presentation av en marknad under en viss tidsperiod. Presentationen beskriver Gartners analys av hur vissa leverantörer placerar sig utifrån ett antal kriterier för den marknad som definierats av Gartner. Gartner stöder inte någon av de leverantörer, produkter eller tjänster som återges i Gartners publikationer och rekommenderar inte användarna att specifikt välja endast de leverantörer som presenteras med högst ranking. Gartners publikationer representerar en uppfattning hos Gartners forskningsorganisation och skall inte tolkas som en allmängiltig sanning. Gartner friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, avseende denna undersökning, inklusive alla garantier beträffande allmän lämplighet eller lämplighet för ett särskilt ändamål.

1 Gartner Inc. "Magic Quadrant för singelinstallerad ERP för produktcentrerade mellanstora företag" av Christian Hestermann, Chris Pang och Nigel Montgomery, 11 september 2013.

Fråga en Epicor Magic Quadrant för affärslösningar specialist
Related Magic Quadrant Documents© Epicor Software Corporation Home |  Investerare |  Partner |  Sekretess policy |  Översikt
Användningsvillkor |  Sekretess policy Branscher |  Lösningar |  Produkter |  Om Epicor |  Kunder |  Services |  Careers