Epicor ERP Software

Odvetvia

Spoločnosť Epicor poskytuje tisíckam spoločností po celom svete podnikové softvérové riešenia pre konkrétne odvetvia. Nižšie vyberte svoje odvetvie a pozrite si podrobnosti o tom, akým spôsobom dokáže spoločnosť Epicor poskytnúť odvetvové riešenia a znalosti, ktoré potrebujete.

Každé riešenie pre konkrétne odvetvie presahuje oblasť tradičného plánovania podnikových zdrojov (ERP) a ponúka aj správu financií, správu produktu, riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), riadenie zásobovacieho reťazca (SCM) a oveľa viac.

Výroba

Ocenené softvérové riešenia pre oblasť výroby od spoločnosti Epicor poskytujú integrované riešenia ERP, CRM a riešenia zásobovacieho reťazca v reálnom čase pre výrobcov poskytujúcich výrobky na objednávku a výrobcov s kombinovaným režimom prevádzky. Spoločnosť Epicor je zameraná na riešenie úloh užšej spolupráce, nepretržitého zdokonaľovania procesu, hromadných úprav podľa potrieb zákazníka a lepších dodávok bez omeškania. Spoločnosť Epicor poskytuje riešenia pre špecifické typy výrobcov – od malých výrobných firiem až po výrobcov komplexných komponentov na objednávku. Hlavné odvetvia, na ktoré spoločnosť Epicor zameriava svoje výrobné riešenia, zahŕňajú spracovanie kovov, priemyselné strojárstvo, elektroniku, kozmonautiku a mnohé ďalšie.

Distribúcia

Produkt Epicor Distribution poskytuje integrované softvérové riešenie typu „end-to-end“ pre oblasť distribúcie. Vďaka oceneným aplikáciám pre riadenie vzťahov so zákazníkmi, financie, distribúciu a skladové hospodárstvo majú distribútori úplný 360-stupňový obraz o každom zákazníkovi. Produkt Epicor Distribution poskytuje všetky nevyhnutné funkcie, ktoré distribútor potrebuje, aby uspel v 21. storočí vrátane pokročilých funkcií riadenia zásob a skladového hospodárstva, ako aj prognostických a „business intelligence“ nástrojov.

Ubytovacie a reštauračné služby

Produkt Epicor Hospitality predstavuje komplexné riešenie, ktoré umožňuje organizáciám poskytujúcim ubytovacie a reštauračné služby spravovať a zjednodušovať takmer každý aspekt prevádzky od denných výkazov, správy požiadaviek a materiálového hospodárstva až po kľúčové finančné záležitosti, „business intelligence“ a oveľa viac. Softvér pre oblasť ubytovacích a reštauračných zariadení od spoločnosti Epicor eliminuje časovo náročné funkcie dvojitého a manuálneho zadávania vďaka hladkej integrácii do systémov správy majetku (PMS) a predajných miest (POS). Výhody tohto odvetvového riešenia uznávajú popredné reštaurácie, športové tímy a viac než 70 % špičkových hotelových reťazcov.

Maloobchod

Riešenia Epicor Retail používajú stovky popredných maloobchodných predajcov na svete s cieľom zvýšiť ziskovosť, produktivitu a konkurencieschopnosť. Naše softvérové riešenia pre maloobchod využívajú osvedčenú technológiu Microsoft .NET pri zdokonaľovaní podnikových činností a napĺňaní rastúcich požiadaviek na tovar a služby u súčasných zákazníkov nakupujúcich vo viacerých predajných kanáloch. Spoločnosť Epicor dodáva komplexné riešenia správy maloobchodu podnikateľským subjektom na všetkých úrovniach – od regionálnych reťazcov po viackanálové globálne značky.

Služby

Produkt Epicor Services predstavuje portfólio komplexných riešení, ktoré umožňuje spoločnostiam získať obchodné príležitosti a zaistiť na ne zdroje, spravovať dodávku služby, zjednodušiť finančné operácie a analyzovať výkonnosť podnikania v celej organizácii poskytujúcej služby. Keďže softvér pre oblasť služieb od spoločnosti Epicor využíva najnovšie technológie, poskytuje v reálnom čase presný obraz o firme poskytujúcej služby, čo vám umožňuje aktívne a s dôverou ju riadiť. Zabudovaný manažment podnikového procesu ponúka flexibilitu, ktorú organizácia pri rozvoji podnikania potrebuje. Naše softvérové riešenia pre organizácie poskytujúce služby optimalizujú obchodné procesy, čo umožňuje spoločnosti rozširovať hodnotový reťazec, zvyšovať výnosy a podporovať efektivitu až po konečný hospodársky výsledok.

Ďalšie informácie o riešeniach pre konkrétne odvetvia od spoločnosti Epicor

Máte otázky týkajúce sa softvéru pre podnikové riešenia? Zavolajte nám na číslo +421 2 3500 2300 a porozprávajte sa s odborníkom alebo nám pošlite e-mail.

Získajte viac informácií o softvérových riešeniach pre konkrétne odvetvia od spoločnosti Epicor. Upozorňujeme, že vás presmerujeme na firemnú webovú stránku v anglickom jazyku.

 

 © Epicor Software Corporation  
Podmienky používania |  Zásady ochrany osobných údajov