Epicor ERP Software

Zákaznícke zdroje spoločnosti Epicor

Spoločnosť Epicor je v úzkom partnerstve so svojou zákazníckou komunitou. Či sa už stretávame osobne na našej globálnej zákazníckej konferencii, alebo si vymieňame e-maily či komunikujeme cez telefón, je vždy užitočné zostať v úzkom kontakte so zákazníkmi.

Zákaznícky portál

Zákaznícky portál EPICWeb poskytuje vynikajúce nástroje pre všetkých zákazníkov a partnerov s dodatočnými zdrojmi pre zákazníkov týkajúcimi sa údržby. Navštívte toto centrum podpory a zdrojov a získajte podrobnú dokumentáciu, prístup k vzdelávaniu a diskusii online pre väčšinu produktových radov, okamžité aktualizácie produktov a služieb a jasný a jednotný prístup k hľadaniu a výberu informácií, ktoré potrebujete.

Prihláste sa do zákazníckeho portálu EPICweb.

Webové vysielanie a podujatia

Spoločnosť Epicor usporadúva množstvo udalostí online a zúčastňuje sa mnohých živých podujatí po celom svete. Pozrite si program webového vysielania spoločnosti Epicor obsahujúci pripravované webové vysielania a zákaznícke webové vysielania na požiadanie. Získajte podrobné informácie a zaregistrujte sa do živých podujatí spoločnosti Epicor vrátane našej každoročnej globálnej zákazníckej konferencie Perspektívy.

Konferencia používateľov

Globálna zákaznícka konferencia spoločnosti Epicor s názvom Perspektívy je dôležitým podujatím pre vzdelávanie a praktické školenie. Konferencia, ktorá sa začne uvítacou recepciou v nedeľu večer, následne ponúkne tri celé dni plné vzdelávacieho obsahu. Okrem stoviek lekcií budú mať zákazníci tiež množstvo príležitostí zoznámiť sa s inými zákazníkmi a so zamestnancami spoločnosti Epicor. Získajte viac informácií o konferencii Perspektívy a už teraz si naplánujte účasť.

Používateľské skupiny

Doplňte si poznatky a získajte skúsenosti od iných používateľov. Spoločnosť Epicor má formálnu používateľskú skupinu a tiež vertikálne zamerané regionálne a medzinárodné skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú. Tieto skupiny poskytujú odborné vysvetlenia, komunikáciu medzi používateľmi a možnosť zapojiť spoločnosť Epicor do otvoreného prostredia vzájomnej spolupráce. Okrem toho existujú aj skupiny pre zvláštne záujmy (SIG), ktoré pozostávajú z používateľov v jednotlivých odvetviach. Používateľské skupiny poskytujú spoločnosti Epicor dôležité prepojenie s našou používateľskou komunitou. S touto používateľskou skupinou spolupracujeme pri plánovaní budúcich vydaní produktov.

Kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Epicor alebo pošlite e-mail na adresu info@epicor.com a spojte sa s používateľskými skupinami, ktoré sú aktívne vo vašej oblasti.

Prechod na vyššie verzie a migrácia

Svet obchodu nie je statický, je neúnavne dynamický. Inovácie, požiadavky zákazníkov a tlaky konkurencie nútia vašu organizáciu vyvíjať sa spolu s trhom. Spoločnosť Epicor vyvinula najnovšiu generáciu podnikového softvéru s cieľom zaistiť, aby jej zákazníci mohli aj naďalej úspešne prijímať tieto výzvy a využívať nové príležitosti. Ak chcete získať ďalšie informácie a preskúmať informácie týkajúce sa produktov vašej organizácie, prihláste sa do zákazníckeho portálu EPICWeb a navštívte Centrum migrácie a prechodu na vyššiu verziu. Upozorňujeme, že na prihlásenie na túto stránku budete musieť poskytnúť svoje ID používateľa portálu EPICWeb a heslo.

 

 © Epicor Software Corporation  
Podmienky používania |  Zásady ochrany osobných údajov