Zarządzanie kapitałem ludzkim | Epicor
Go Search
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim

  Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) odnosi się do rozwiązań, które spójnie zarządzają najcenniejszym składnikiem majątku każdego przedsiębiorstwa, czyli pracownikami, na poziomie strategicznym.

  Obecnie rozwiązania HCM wykraczają poza zakres obowiązków działu kadr i płac oraz funkcje systemów zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS), oferując narzędzia do zarządzania i zapewniania rozwoju utalentowanym pracownikom na skalę globalną — na poziomie strategicznym i przy niskich kosztach.

  Rozwiązania Epicor® HCM zawierają oprogramowanie obsługujące wszystkie funkcje powiązane z pracownikami, bez względu na to, czy struktura firmy jest rozproszona czy scentralizowana. Umożliwia to firmom zarządzanie geograficznie rozproszonym personelem w sposób globalny, zapewniając obsługę różnych lokalnych list płac i zgodność z przepisami dotyczącymi raportowania.

  Rozwiązania zaspokajające potrzeby biznesowe

  Firma Epicor oferuje rozbudowany pakiet elastycznego i konfigurowalnego oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi, płacami oraz rozwojem pracowników, który:

  • oferuje większą całkowitą wartość biznesową poprzez usprawnienie zarządzania wszystkimi kwestiami dotyczącymi pracownika,
  • zarządza procesem rekrutacji i pozyskiwania zasobów, szkoleniami, programami socjalnymi i wydajnością,
  • zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do wielu informacji i porad poprzez samoobsługowy interfejs,
  • zwiększa wydajność operacyjną, pozwalając wszystkim pracownikom skupić się na najważniejszych celach działalności firmy,
  • dostarcza rozbudowane narzędzia do analizy danych biznesowych umożliwiające strategiczną analizę kluczowych trendów biznesowych, dzięki czemu można lepiej planować i podejmować trafne decyzje w oparciu o dostępne informacje.

  Rozwiązania Epicor HCM pomagają wykorzystać maksymalny potencjał pracowników — najważniejszego składnika majątku przedsiębiorstwa, zapewniając im szybką i skuteczną pomoc.

  Firma Epicor obsługuje klientów w ponad 150 krajach, dlatego wie, co jest niezbędne do obsługi i zarządzania zasobami ludzkimi na skalę globalną.

small-menu-callout.png
small-logo.png